Osnivanje Korporacije (Ink) i Društva sa Ograničenom Odgovornošću (DOO) u Delaware - USA

Postoji više od 850,000 poslovnih entiteta registrovanih u Delaware, a više od 50 od njih su javno kupljeni i 63% od Fortune 500. Delaware obezbjeđuje kompletan paket inkorporacionih servisa. Delaware se obično bira za poslovne aktivnosti jer obezbjeđuje kompletan paket inkorporacionih servisa uključujući moderne i fleksibilne korporativne zakone, visoko-poštovani Sud Časti i Državnu Vladu koja je naklonjena boljem poslovanju.

Ime Kompanije

Imena Društva sa Ograničenom Odgovornošću moraju se završavati sufiksom DOO ili DO a Inkorporacije se moraju završavati sufiksom Ko, Korp, Ink ili DOO. Takođe je moguće koristiti punu riječ umjesto skraćenice. Sva imena identična ili slična sa postojećom kompanijom u Delaware neće biti dozvoljena. Dodatno, upotreba riječi "banka", "povjerenje", "osiguranje ili "reosiguranje" u okviru imena kompanije je zabranjeno; ako zahtijevate takvo ime potrebne su specijalne licence i dozvole. Provjera imena kompanije koristeći naš besplatni onlajn servis traje manje od 30 minuta a ime može biti rezervisano na 10 dana.

Registrovana Kancelarija

Kompanije moraju imati registrovanu kancelariju gdje Državni Sekretarijat i ostale institucije mogu legalno slati dokumenta. Kompanije nisu u obavezi da imaju svoju registrovanu kancelariju u Delaware. Ako je registrovana adresa kompanije u Delaware možete djelovati kao svoj lični registrovani agent, ali ako je izvan Delaware obezbijedićemo vam registrovanog agenta.

Ako je vaša registrovana kancelarija u Delaware možete sami djelovati kao svoj registrovani agent, a ako ćete biti stacionirani izvan Delaware, Formacompany vam može obezbijediti registrovanu adresu kao dio našeg servisa Korporativne Administracije

Direktori

Samo jedan direktor bilo koje nacionalnosti ili boravka je neophodan za inkorporiranje u Delaware.

Dokaz o Identitetu

Kao dio naše prakse zahtijevamo dokaz o identitetu u formi kopije pasoša za sve direktore i vlasnike kompanije.

Dokaz o rezidencijalnoj adresi (račun za struju ili gas ili izvod sa kreditne-debitne bankovne kartice izdat u zadnja 3 mjeseca)

Zahtjevi Zavođenja

Vlasnički Kapital

Ne postoji minimalni vlasnički kapital.

Vremenski okvir

Kada primimo svu neophodnu dokumentaciju, proces osnivanja je gotov za 4 dana.

Putovanje

Ne postoji obaveza posjete Delaware-u za osnivanje kompanije.

Vlasnici

Samo jedan vlasnik je obavezan bez restrikcija nacionalnosti. Korporativni vlasnici su takode dozvoljeni. Za Društva sa Ograničenom Odgovornošću i C Korporacije ne postoji obaveza za vlasnikom sa boravkom što znači da je 100% stranog vlasništva dozvoljeno, dok S Korporacije moraju imati nastanjenog vlasnika.

Samo jedan direktor bilo koje nacionalnosti ili boravka je neophodan za inkorporiranje u Delaware.

Gotove Kompanije

Imamo gotove kompanije u Delaware koje su trenutno dostupne, sa standardnim Memorandumom i Člancima dizajniranim da odgovaraju većini opštih potreba; na taj način vam je omogućeno da obavljate posao za veoma kratko vrijeme. Naše gotove kompanije su u dobrom položaju, nisu predmet bilo kakvih pravnih procesa i nisu ulazile ni u kakve ugovore ili uključene u bilo kakve poslovne aktivnosti.

Šta ćete dobiti nakon osnivanja vašeg novog biznisa

Bilješke sa prvih inauguralnih sastanaka

Kopije Memoranduma o Asocijaciji i Članaka o Asocijaciji

Originalno Uvjerenje o Osnivanju

Uvjerenja o vlasništvu specificirana za svakog vlasnika, plus dva blanko uvjerenja

Važne Informacije o osnivanju Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Delaware

Formacompany nudi dva tipa strukture kompanije u Delaware, Korporaciju (Ink.) i Društvo sa Ograničenom Odgovornošću (DOO). Gotove kommpanije nudimo jedino jer su pravne formalnosti i transferi dokumenata generalno brži i jednostavniji.

Ne postoje ograničenja za vlasništvo C Korporacija ali kod S Korporacija vlasnici moraju biti državljani ili nastanjeni u US.