Osnivanje Društva sa Ograničenom Odgovornošću (DOO) u Španiji

Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Španiji (DOO) je ekvivalent LLC u UK ili GmBH u Njemačkoj i Austriji po tome što je ono pravni entitet koji je nezavisan i odvojen od osoba koje njime upravljaju. Za samostalne trgovce i ljude u partnerstvima, privatna dobit individua je u riziku ako postoji tužba protiv kompanije, ali vlasnici u DOO mogu jedino izgubiti vrijednost dijeljenog kapitala na koji su pretplaćeni.

Osnivanje u Španiji je veoma brzo i jednostavno i imamo kancelariju u Madridu veoma blizu Poreske Službe i Privrednog Registra što čini kontakt sa autoritetima veoma laganim.

Ovo omogućuje pristup na primamljivo tržište Španije i Formacompany je jedinstveno kvalifikovana da vam pomogne da osnujete i održavate vaš posao u Španiji, imamo 20 godina iskustva u poslu osnivanja kompanija u Španiji i naša kancelarija u Madridu može uraditi sve - od skiciranja inicijalne dokumentacije za vašu kompaniju do procesiranja i vođenja plata za vaše zaposlene.

Ime Kompanije

Sva imena kompanija moraju biti odobrena od strane Privrednog Registra što obično traje tri dana, a kada se odobri ime može biti besplatno rezervisano 10 dana. Ime kompanije ne smije biti identično niti skoro isto kao ime druge kompanije već registrovane i ime se mora završavati sufiksom Društvo sa Ograničenom Odgovornošću ili skraćenicom DOO.

Registrovana Kancelarija

Sve kompanije moraju imati registrovanu kancelariju gdje će sva oficijelna dokumenta biti slata. Ovo može biti komercijalna ili boravišna adresa i obično je glavna zgrada kompanije. Ako kompanija ima više od jedne zgrade, ove adrese moraju biti navedene na poreskim formularima. Inicijalno vam obezbjeđujemo registrovanu kancelariju u Madridu, ali ovo se lako mijenja na lokaciju po vašoj želji ako je potrebno.

Direktori

Samo jedan direktor je neophodan za vašu kompaniju, a nema prepreka ni oko nacionalnosti niti boravišta, ali korporativni direktori nisu dozvoljeni. Direktor može takođe biti vlasnik kompanije.

Vlasnički Kapital

Vlasnički kapital je €3,000

Vremenski Okvir

Od kada dobijemo vaš dokaz o identitetu potrebno je samo 2 sedmice za osnivanje Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Španiji.

Dokaz o Identitetu

Kao dio naše prakse zahtijevamo dokaz o identitetu u formi kopije pasoša za sve direktore i vlasnike kompanije.

Cijene

Obaveze Zavođenja

Kompanije su u obavezi da zavedu godišnje finansijske izvještaje i godišnji obrt. Ako se smatra da je kompanija "mala" obje mogu biti uprošćene i ne mora se odrediti statutni revizor.

Putovanje

Putovanje u Španiju je opciono; dokumenti o osnivanju se obično potpišu prije notara u Španiji, ali mi ovo možemo uraditi za vas ako nam date Punomoćje.

Vlasnici

Samo jedan vlasnik je neophodan, ne postoje restrikcije u nacionalnosti niti u boravištu vlasnika, a korporativni vlasnici su dozvoljeni. Inicijalni registar vlasnika se zavodi po osnivanju ali bilo kakve sledeće izmjene u vlasništvu se ne moraju zavesti.

Kako da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Španiji

Nakon što nam pošaljete željeno ime vašeg Društva sa Ograničenom Odgovornošću, odobrenje se može izvršiti u roku od nekoliko sati. Možete obaviti besplatnu provjeru imena sada koristeći naš servis provjere Imena Kompanija. Mi ćemo prijaviti ime kod Privrednog Registra, potvrdujući da je vaše ime prikladno i da nije već registrovano. Ovo uvjerenje za ispravnost imena kompanije je važno jer se ono daje notaru, a kopija se takode šalje vašoj banci i poreskim tijelima.

Svim direktorima ili vlasnicima će trebati španski identifikacioni brojevi da prijave statut kompanije kod notara; za određivanje direktora ili vlasnika trebaće vam identifikacioni broj (NIE broj), a za vlasnika kompanije to je CIF broj.

 • Možemo pribaviti vaš fiskalni identifikacioni broj (NIE) za vas, kroz Punomoćje
 • Možemo pribaviti poreski broj kompanije CIF za vas, dobijanjem legalizovanih dokumenata vaše kompanije

Dva metoda osnivanja su dozvoljena i oba zahtijevaju prijavu vlasničkog kapitala od €3000 ali dozvoljavaju uplatu u kešu ili kroz donaciju prihoda koji su vrijedni kao iznos koji se mora prijaviti. Procedura je slijedeća:

 • Vi potpišete saglasnost za osnivanje vaše kompanije u Španiji kao inicijalni vlasnik. Tada mi pripremamo brojne dokumente, koji se slažu sa okvirima poreskih autoriteta.
 • Skiciraćemo vaše bilješke borda i napraviti direktorski potpis potvrđujući da je vaša namjera da osnujete kompaniju u Španiji.
 • Ovo će biti notirano i ovjereno u vašoj zemlji i prevedeno.
 • Tada ćemo dobiti iz poreske kancelarije vaš predvideni CIF broj sa:
  • Acuerdo de Voluntades Izjavom
  • Bilješkama borda pravilno ovjerenim
  • Uvjerenjem o korektnosti imena kompanije u Španiji
  • Prevodima spremljenim s naše strane
 • Ovi dokumenti se onda prezentuju notaru koji će izdati Notarski Ugovor. Notarski Ugovor će prikazati listu vaših dobiti koje će biti korištene za kapital vaše kompanije, kao što su obveznice, kompjuteri i namještaj do vrijednosti kapitala.
 • Objava koja prikazuje detalje o osnivanju se postavlja u BORME novine, bilten za Privredni Registar.

Potrebno je samo dvije sedmice za osnivanje vaše kompanije.

Šta vam je potrebno da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću (DOO) u Španiji

Da počnete osnivanje vašeg DOO u Španiji, potrebno nam je sledeće

 • Ime vaše kompanije
 • Puno ime, datum rodenja, adresu i nacionalnost svih direktora
 • Puno ime i adresu svih vlasnika

Dokumenta koja trebate obezbijediti:

 • Uvjerenje o identitetu (pasoš, nacionalna licna karta, vozačka dozvola)
 • Dokaz o rezidencijalnoj adresi (račun za struju ili gas ili izvod sa kreditne-debitne bankovne kartice izdat u zadnja 3 mjeseca)
 • Uvjerenje o Depozitu koje dokazuje da je vlasnički kapital deponovan u banci u Španiji

Registrovana Kancelarija

Sve DOO u Španiji moraju imati registrovanu kancelariju gdje će biti slata sva oficijelna dokumenta. To može biti komercijalna ili boravišna adresa i to je obično glavno mjesto za posao vaše kompanije. Ako kompanija ima više od jednog mjesta poslovanja, to mora biti navedeno u poreskim formularima. Inicijalno vam obezbjedujemo registrovanu kancelariju u Madridu, ali ovo se lako može promijeniti po zahtjevu.

Dionice i Zahtjevi o Dionicama u Vlasništvu

 • Morate odabrati broj dionica koje će svaki vlasnik posjedovati.
 • Standardni i minimalni vlasnički kapital je €3000; dionice mogu biti izdate za keš ili kroz donaciju prihoda. Obično se preporučuje da imate veći vlasnički kapital kada se kompanija osnuje.
 • Ne postoji javni registar vlasnika za kompaniju u Španiji; dok se inicijalni vlasnici navode u ugovoru o osnivanju, sve dodatne promjene vlasništva se sprovode Notarskim Ugovorom, koji se ne zavodi u Privrednom Registru.
 • Dionice društva sa ograničenom odgovornošću u Španiji se mogu uvijek prevesti i prodaju se kroz potpisivanje ugovora pred Notarom.
 • Da otpočnete osnivanje vašeg društva sa ograničenom odgovornošcu u Španiji plaća se porez od 1% vlasničkog kapitala u poreskoj kancelariji Regije (Comunidad Autónoma).

Gotove Kompanije

 • Imamo gotove kompanije u Belize koje su trenutno dostupne, sa standardnim Memorandumom i Člancima dizajniranim da odgovaraju većini opštih potreba; tako je moguce početi poslovanje u vrlo kratko vrijeme. Naše gotove kompanije su u dobrom položaju, nisu predmet bilo kakvih pravnih procesa i nisu ulazile ni u kakve ugovore niti uključene u bilo kakve poslovne aktivnosti.

Koliko košta da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću (DOO) u Španiji

Osnivanje Internacionalne Biznis Kompanije u Španiji će koštati £1740; ovo uključuje sve obaveze, poreze i profesionalne cijene.

Naša kancelarija u Španiji, bazirana u Madridu, ima zaposlene koji tečno govore Engleski, Španski, Francuski, Arapski, Ruski, Njemacki i Rumunski jezik i svim našim klijentima nudimo sveobuhvatan paket Korporativne Administracije koji uključuje telefonski servis, servis proslijeđivanja email-a i povremeno zavođenje svih dokumenata i papira; za više informacija molimo pogledajte našu stranicu Servisi.

Šta ćete dobiti nakon osnivanja vašeg novog biznisa

 • Originalno Uvjerenje o Osnivanju
 • Originalna uvjerenja o dionicama
 • Originalni vladin račun kao dokaz o uplati za godišnju registraciju kompanije i licencu

5 Prednosti osnivanja Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Španiji

 1. Društvo sa ograničenom odgovornošću u Španiji zahtijeva minimalnu infrastrukturu. Minimum od jednog direktora i vlasnika je potreban za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošcu u Španiji; oni mogu biti ista osoba, mogu biti bilo koje nacionalnosti i ne moraju imati boravak u Španiji. Korporativni vlasnici su dozvoljeni, nominovani vlasnici su dozvoljeni i mi možemo obezbijediti ovaj servis.
 2. Osnivanje DOO dozvoljava pristup privlačnom tržištu Španije. Postoji nekoliko administrativnih poteškoća koje treba prevazići prije nego što možete poslovati u Španiji, ali Formacompany je jedinstveno kvalifikovana da vam pomogne da osnujete i održavate vaš posao u Španiji i naša kancelarija u Madridu može sve uraditi - od skiciranja inicijalne dokumentacije za vašu kompaniju do procesuiranja i vođenja plata za vaše zaposlene.
 3. DOO u Španiji ima fleksibilne zahtjeve za revizijom. Možete odabrati revizore ili knjigovođe kompanije i vlasnici mogu izabrati da ne imenuju revizora za bilo koju fiskalnu godinu.
 4. DOO u Španiji zahtijeva korporativni bankovni račun u Španiji. Formacompany vam može asistirati u otvaranju korporativnog računa u banci koji će biti potreban za Vaše osnivanje kompanije u Španiji. Formacompany saraduje sa glavnim bankama La Caixa, Caja Madrid, Banco Santander, BBVA kao i ostalim, a računi uključuju multi-valutne i internet bankovne aktivnosti svjetske klase kao standardne.
 5. Bilješke vlade u Španiji su dostupne onlajn. Oficijelne vladine bilješke koje se tiču privatnih kompanija u Španiji su sve digitalno arhivirane i dostupne onlajn, dozvoljavajući potpunu transparentnost između vas, vaših klijenata i vaših dobavljača.

Važne Informacije o osnivanju Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Španiji

 • PDV se ubira na sve operacije kada osnujete kompaniju.
 • Sve kompanije u Španiji dobijaju PDV broj kada se osnuju, tako da vaša kompanija može trgovati odmah. Ovaj PDV broj nije u VIES registru, ali mi možemo aplicirati za registraciju u VIES registar i to obično traje do dva mjeseca.
 • Vašu kompaniju osnivamo kroz ugovor sa javnim notarom, a onda je registrujemmo u Privrednom Registru. Osnivanje kompanije sa nama je jednostavno i brzo jer se nalazimo u centru Madrida i na 1 kilometar udaljenosti od Centralne Poreske Kancelarije i Privrednog Registra.
 • Privredni Registar dodjeljuje identifikacioni broj kompaniji i obezbjeđuje da detalji o kompaniji budu nacionalno reklamirani.