Dokumenta Kompanije u Sejšelima

Specijalizovani smo za osnivanje IBK kompanija u Sejšelima i veoma smo upoznati sa dokumentima dostupnim od strane Internacionalnih Biznis Autoriteta Sejšela. Možemo pribaviti izvještaje kompanije, kopije oficijelnih dokumenata koja se cuvaju u registru svih registrovanih IBK.

Internacionalno Biznis Tijelo u Sejšelima

Kao agenti za osnivanje, naše iskustvo i povezanost sa Internacionalnim Biznis Tijelom u Sejšelima govori da možemo nabaviti kopije oficijelnih dokumenata iz predmeta kompanije, ukljucujuci obimnu pretragu izvještaja kompanije, kopije oficijelnih dokumenata i ozvanicenih kopija oficijelnih dokumenata.

Izvještaja Pretrage Kompanija u Sejšelima

Sadržaj izvještaja pretrage kompanija u Sejšelima ukljucuje:

 • Ime Kompanije
 • Broj Kompanije
 • Datum Osnivanja
 • Trenutni Pravni Status: u Dobrom Položaju, Zamrznuta
 • Autorizovani Vlasnicki Kapital
 • Garantovanu vrijednost kompanije - ako je primjenjivo
 • Broj vanrednih troškova registrovanih od strane kompanije
 • Datum i opis svih registrovanih hipoteka ili troškova
 • Kopiju registra troškova - ako je registrovan
 • Registrovanu Adresu Kancelarije
 • Ime i Adresu Registrovanog Agenta kompanije
 • Datum poslednje uplate i datum termina za godišnje troškove

Molimo imajte na umu da ovaj izvještaj nece obezbijediti informacije koje se ticu direktora i vlasnika.

Pretrage predate registru ce biti uradene na osnovu tacnog imena koje je obezbijedeno, molimo provjerite tacnost.

Vremenski Okvir: 2 - 4 radna dana