Osnivanje Internacionalne Biznis Kompanije (IBK) u Sejšelima

Internacionalna Biznis Kompanija (IBK) u Sejšelima je društvo sa ogranicenom odgovornošcu koje obavlja sve svoje poslove izvan Sejšela. Veoma je popularno jer je po Aktu o Internacionalnim Kompanijama izuzeto od poreza, podaci o direktorima i vlasnicima su povjerljivi i ne postoje zahtjevi o zavodenju.

IBK u Sejšelima nema nikakve zahtjeve u zavodenju, ali su sve kompanije u obavezi da vode dosije njihovih racuna.

Ime Kompanije

Kompanija u Sejšelima mora imati jedinstveno ime, ime može biti na bilo kom jeziku ali mora biti odobren prevod na engleskom. Mora imati sufiks Korporacija, Društvo sa ogranicenom odgovornošcu, Inkorporirano, GmBH, Anonimno Društvo ili slicno. Takode može biti korištena odgovarajuca skracenica. Nakon što nam predate ime vaše IBK, odobrenje imena kompanije može biti dobijeno u roku od nekoliko sati.

Direktori

Kompanija u Sejšelima zahtijeva samo jednu osobu ili korporaciju da bude direktor. Nema zabranjenih nacionalnosti. Detalji o ovome su povjerljivi.

Registrovana Kancelarija

Sve IBK moraju imati registrovanog agenta i registrovanu kancelariju. Registrovana kancelarija mora biti tamo gdje dokumenta mogu biti legalno dostavljena; registrovana kancelarija mora biti fizicka adresa u Sejšelima - ovo je ukljuceno u našem standardnom paketu osnivanja kompanije.

Registrovani Agent

Zahtijeva se da IBK u Sejšelima mora imati registrovanog agenta i registrovanu adresu gdje se može slati sva oficijelna dokumentacija. Ovo je ukljuceno kao dio našeg servisa osnivanja kompanije.

Vlasnicki Kapital

Ne postoji minimalni vlasnicki kapital i može biti izražen u bilo kojoj valuti.

Dokaz o Identitetu

Zahtjevi u zavodenju Kao dio naše prakse zahtijevamo dokaz o identitetu u formi kopije pasoša za sve direktore i vlasnike u kompaniji.

Uvjerenje o identitetu (pasoš, nacionalna licna karta, vozacka dozvola)

Dokaz o rezidencijalnoj adresi (racun za struju ili gas ili izvod sa kreditne-debitne bankovne kartice izdat u zadnja 3 mjeseca)

Cijene

Vremenski Okvir

IBK u Sejšelima može biti osnovana za dva dana od trenutka kada se prime sve informacije i dokaz o identitetu.

Putovanje

Ne morate putovati u Sejšele da osnujete kompaniju.

Vlasnici

Samo jedan vlasnik je neophodan. Vlasnici mogu biti bilo koje nacionalnosti i mogu biti korporativna tijela. Ovi detalji su povjerljivi. Nominovani Vlasnici su dozvoljeni.

Kako osnovati Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu/Internacionalnu Biznis Kompaniju (IBK) u Sejšelima

Šta vam je potrebno da osnujete Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu/Internacionalnu Biznis Kompaniju (IBK) u Sejšelima

Da pocnete osnivanje vašeg IBK u Sejšelima, potrebno nam je sledece:

 • Ime vaše kompanije
 • Puno ime, datum rodenja, adresu i nacionalnost svih direktora
 • Puno ime i adresu svih vlasnika

Dionice i Zahtjevi o Dionicama u Vlasništvu

 • Registar dionica može biti provjeravan samo od strane osnivaca. Nominalni osnivaci su dozvoljeni, i možemo obezbijediti ovu uslugu.
 • Ne postoje zahtjevi za minimalni ulagacki kapital.
 • Dionice mogu biti izdate na osnovu udjela i u bilo kojoj valuti.

Koliko košta da osnujete Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu/Internacionalnu Biznis Kompaniju (IBK) u Sejšelima

 • Osnivanje Internacionalne Biznis Kompanije u Sejšelima ce koštati £480; ovo ukljucuje sve obaveze, poreze i profesionalne cijene.
 • Šta cete dobiti nakon osnivanja vašeg novog biznisa
 • Originalno Uvjerenje o Osnivanju
 • Originalna uvjerenja o dionicama
 • Originalni vladin racun kao dokaz o uplati za godišnju registraciju kompanije i licencu

5 Prednosti osnivanja Društva sa Ogranicenom Odgovornošcu/Internacionalne Biznis Kompanije (IBK) u Sejšelima

 1. Osnivanje kompanije u Sejšelima omogucava benefite offshore legislacije i nema obavezu placanja takse.IBK je najšire korištena za offshore operacije u Sejšelima, to je društvo sa ogranicenom odgovornošcu koje vrši svoje poslovanje i trgovinu izvan Sejšela i namijenjeno je za offshore aktivnosti. 100% je oslobodeno taksi i idealno je za trgovinske namjene ili za posjed i upravljanje privatnim resursima. Važeca legislativa je Akt o Internacionalnim Biznis Kompanijama 1994.
 2. IBK u Sejšelima je krajnje povjerljiv.Imena direktora i vlasnika se ne cuvaju u javnim dosijeima niti su dati na uvid vladi Sejšela. Memorandum i Clanovi o Asocijaciji su jedini dokumenti koji se cuvaju u javnom dosijeu.
 3. IBK u Sejšelima zahtijeva minimalnu administraciju. Ne deklarišu se informacije o prihodu ili racunu i ne postoji obaveza predavanja obrta za takse.
 4. IBK u Sejšelima zahtijeva minimalnu infrastrukturu.Minimim od jednog direktora i jednog osnivaca je potreban za osnivanje društva sa ogranicenom odgovornošcu u Sejšelima; oni mogu biti ista osoba, mogu biti bilo koje nacionalnosti i ne moraju biti naseljeni u Sejšelima. Osnivacke kompanije su dozvoljene.
 5. Osnivanje društva sa ogranicenom odgovornošcu u Sejšelima je veoma brzo.Potrebna su samo dva dana za osnivanje IBK u Sejšelima.

Važne Informacije o osnivanju Društva sa Ogranicenom Odgovornošcu/Internacionalne Biznis Kompanije (IBK) u Sejšelima

 • Sekretar kompanije nije obavezan.
 • Otkrivanje identiteta osnivaca nije obavezno.
 • Nije potrebno cuvati ili zavoditi nikakvo ustavno racunovodstvo ili dosijee o klijentima u Sejšelima.