Pretraga Kompanija u Panami

Specijalizovani smo za osnivanje Kompanija u Panami i upoznati smo sa dokumentima dostupnim od Javnog Registra Paname.

Javni Registar Paname

Kao agenti za osnivanje, naše iskustvo i povezanost sa Javnim Registrom u Panami znači da možemo dobiti kopije dokumenata kompanije iz registra. Imamo pristup Javnom Registru Paname za dobijanje oficijelnih dokumenata iz dosijea komp‚anije uključujući izvještaje o pretrazi kompanija i kopije oficijelnih dokumenata.

Izvještaj o Pretrazi Kompanija u Panami

Izvještaj o pretrazi kompanija sadrži detalje o kompaniji, potvrđuje njeno postojanje i prikazuje informacije o kompaniji.

Izvještaj o pretrazi kompanija u Panami sadrži:

 • Ime Kompanije (Nombre de la Sociedad)
 • Registracioni Broj Kompanije (Ficha)
 • Datum osnivanja (Fecha de Registro)
 • Datum Ugovora (Fecha de Escritura)
 • Broj Ugovora (No. de Escritura)
 • Tip Kompanije: privatna, plc, nfp
 • Trenutni Pravni Status: u dobrom položaju, rastavljena/disuelta, odsječena
 • Trajanje Kompanije (Duración:Perpetua)
 • Valuta Vlasništva (Moneda)
 • Vlasnički Kapital (Monto de Capital)
 • Autorizovani Vlasnički Kapital (Capital Autorizado)
 • Tip Vlasništva
 • Izdati Broj Dionica
 • Registrovani Agent (Agente Residente)
 • Adresa Registrovanog Agenta (ako je dostupno)
 • Notar (Notaria)
 • Pravni Zastupnik (Representante Legal)
 • Imena i titule zaposlenih u kompaniji (Título del Dignatario, Nombre del Dignatario)
 • Ime originalnih vlasnika (Nombre de los Suscriptores)

Vremenski Okvir: 3-4 radna dana

Dostava: PDF kopija poslata putem email-a