Osnivanje Internacionalne Biznis Kompanije (IBK) u Panami

Korporacije u Panami su prepoznate širom svijeta kao offshore koncepti koji mogu biti uspješno korišteni u širokom spektru internacionalnih poslova, mogu vršiti komercijalne i industrijske aktivnosti uključujući poslovne strukture, poslovne transakcije, Zaštitu Dobiti i Strukture za Planiranje Nekretnina. Korporacije u Panami se osnivaju po Zakonu o Korporacijama 32 u Komercijalnom Kodeksu Paname iz 1927.

Osnivanje IBK je idealna struktura za strane investitore i poslove. IBK je izuzetak kod svih lokalnih taksi gdje se prihod prima izvan Paname, godišnja podrška je nepotrošiva i ne postoji kontrola inostrane razmjene. Čak štaviše, diskrecija je garantovana jer informacija o direktorima i vlasnicima nije zavedena u javnosti.

Ne moraju se zavoditi poreski obrti u Panami ako je sav prihod offshore derivat. Ne postoji zahtjev da se zavedu finansijske izjave ako je prihod iz izvora izvan Paname.

Ime Kompanije

IBK u Panami mora imati jedinstveno ime koje se završava sledećim riječima ili njihovim skraćenicama: Korporacija (Korp), Inkorporirano (Ink) ili Anonimno Društvo (SA); sufiks sa ograničenom odgovornošću (Doo) ne može uvijek biti korišten. Ime može biti predstavljeno na bilo kom jeziku. Formacompany može rezervisati ime vaše kompanije do 10 dana.

Registrovani Agent

Zahtijeva se da IBK u Panami mora imati registrovanog agenta i registrovanu adresu u Panami, gdje će sva oficijelna dokumenta biti slata. Ovo je uključeno u naš servis osnivanja.

Direktori

Zahtijeva se minimum tri direktora. Servisi Nominovanja mogu biti ponudeni ako su potrebni.

Vlasnički Kapital

Standardni autorizovani vlasnički kapital je US $10,000 podijeljen na 100 dionica od po US $100 ili 500 dionica po vrijednosti; kapital može biti izražen u bilo kojoj valuti. Minimalni zahtijevani kapital je ili jedna dionica po vrijednosti ili jedna dionica bez vrijednosti. Dijeljeni Kapital ne mora biti uplaćen na banku prije osnivanja.

Dokaz o Identitetu

Zahtjevi Zavodenja Kao dio naše prakse zahtijevamo dokaz o identitetu u obliku kopije pasoša za sve direktore i vlasnike kompanije.

Vlasnici

IBK u Panami zahtijeva jednu osobu da bude vlasnik. Može biti bilo koje nacionalnosti i može biti korporativno tijelo. Originalni detalji o vlasnicima se čuvaju u javnom dosijeu.

Vremenski Okvir

Kada primimo svu neophodnu dokumentaciju i kada se odobri ime kompanije proces osnivanja traje obično nedelju dana.

Putovanje

Nije potrebna posjeta Panami za osnivanje vaše kompanije.

Kako da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću/Internacionalnu Biznis Kompaniju (IBK) u Panami

Nakon što nam pošaljete željeno ime vaše IBK, odobrenje se može izvršiti u roku od nekoliko sati. Možete obaviti besplatnu provjeru imena sada koristeci naš servis provjere Imena Kompanija. Nakon toga mi podnosimo Memorandum i Članove Asocijacije kompanije u Registar, biće izdata potvrda o osnivanju i vaša nova kompanija je osnovana.

Sve kompanije u Panami se moraju završavati sledećim riječima ili njihovim skraćenicama: Korporacija (Korp), Inkorporirano (Ink) ili Anonimno Društvo (SA); sufiks Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo) može biti zabranjen. Ovo ime može biti izraženo na bilo kom jeziku, ali ne može biti ni identično ni veoma slično imenu koje već koristi druga kompanija. Formacompany vam može rezervisati željeno ime na 10 dana.

Šta vam je potrebno da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću/Internacionalnu Biznis Kompaniju (IBK) u Panami

Da započnete osnivanje vašeg IBK u Panami, potrebno nam je sledeće:

 • Ime vaše kompanije
 • Puno ime, datum rođenja, adresu i nacionalnost svih direktora
 • Puno ime i adresu svih vlasnika

Dokumenta koja trebate obezbijediti:

 • Uvjerenje o identitetu (pasoš, nacionalna lična karta, vozačka dozvola)
 • Dokaz o rezidencijalnoj adresi (račun za struju ili gas ili izvod sa kreditne-debitne bankovne kartice izdat u zadnja 3 mjeseca)

Registrovana Kancelarija

Sve IBK moraju imati registrovanog agenta i registrovanu kancelariju. Registrovana kancelarija mora biti tamo gdje dokumenta mogu biti legalno dostavljena; registrovana kancelarija mora biti fizička adresa u Panami - ovo je ukljčeno u našem standardnom paketu osnivanja kompanije.

Dionice i Zahtjevi o Dionicama u Vlasništvu

 • Standardni autorizovani dionički kapital za IBK u Panami je US $10,000.
 • Vlasnčcki kapital se obično dijeli na 100 dionica od po US $100 ili 500 dionica po vrijednosti. Minimalni kapital koji se može izdati je jedna dionica.
 • Vlasnički kapital ne mora biti uplaćen na banku prije osnivanja.
 • Kapital može biti izražen u bilo kojoj valuti.

Gotove Kompanije

 • Imamo gotove kompanije u Panami koje su trenutno dostupne, sa standardnim Memorandumom i Članovima dizajniranim da odgovaraju većini opštih potreba. Naše gotove kompanije su u dobrom položaju, nisu predmet bilo kakvih pravnih procesa i nisu ulazile ni u kakve ugovore ili uključene u bilo kakve poslovne aktivnosti.

Koliko košta da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću/Internacionalnu Biznis Kompaniju (IBK) u Panami

Osnivanje Internacionalne Biznis Kompanije u Panami će koštati £1040; ovo uključuje sve obaveze, poreze i profesionalne cijene.

Šta ćete dobiti nakon osnivanja vašeg novog biznisa

 • Originalno Uvjerenje o Osnivanju
 • Originalna uvjerenja o dionicama
 • Originalni vladin račun kao dokaz o uplati za godišnju registraciju kompanije i licencu

5 Prednosti osnivanja Društva sa Ograničenom Odgovornošću/Internacionalne Biznis Kompanije (IBK) u Panami

 1. IBK u Panami je izuzeta od plaćanja lokalnih taksi. Potpuni je izuzetak na sve takse za sve poslovne aktivnosti ili transakcije koje se obavljaju izvan jurisdikcije.
 2. Osnivanje u Panami osigurava povjerljivost za sve direktore i vlasnike. Ne postoje zahtjevi za otkrivanje vlasništva kompanije.
 3. IBK u Panami je laka za administraciju. Ne postoje zahtjevi za zavođenjem godišnjih obrta i finansijskoh izvještaja. Članovi o Osnivanju mogu biti skicirani na bilo kom jeziku ali se moraju zavesti zajedno sa španskim prevodom.
 4. IBK u Panami zahtijeva minimalnu infrastrukturu. Po Zakonu Paname moguće je da kompanija bude vlasništvo samo jedne osobe ali Zakon zahtijeva minimalno tri zaposlena (predsjednik, blagajnik i sekretar) i tri direktora. Ipak, jedna osoba može posjedovati dvije ili više kancelarija i osobe mogu biti bilo koje nacionalnosti i ne moraju biti nastanjeni u Panami. Korporativni vlasnici su dozvoljeni.
 5. Postoji minimalna važeća obaveza upravljanjem IBK u Panami. Ne postoje zahtjevi za održavanjem Godišnjih Generalnih Sastanaka vlasnika ili direktora i članovi ili administratori mogu održati sve neophodne sastanke u bilo kojoj državi. Na svim sastancima mogu prisustvovati opunomoćene osobe.

Važne Informacije o osnivanju Društva sa Ograničenom Odgovornošću/Internacionalne Biznis Kompanije (IBK) u Panami

 • Osnivanje kompanije u Panami traje pet do sedam dana.
 • Sve IBK u Panami moraju odrediti Sekretara Kompanije sa boravkom, koji može biti osoba ili korporativno tijelo. Možemo obezbijediti sekretara kao dio našeg servisa korporativne administracije.
 • Kompanija može učestvovati u svim tipovima civilnih ili komercijalnih aktivnosti.
 • Ne postoje ograničenja na maksimalni broj direktora ili vlasnika.
 • Finansijska odgovornost članova je ograničena na iznos njihove participacije koju imaju ili duže.
 • Nije obavezno prijaviti promjene administratora u Javnom Registru.
 • Kompanije u Panami se osnivaju pod Zakonom o Osnivanju 32 Komercijalnog Koda Paname iz 1927.