Pretraga Kompanija u Irskoj - Dokumenta Kompanije u Irskoj

Specijalizovani smo za osnivanje Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj i eksperti smo za dokumenta dostupna od Kancelarije za Registrovanje Kompanija.

Kancelarija za Registraciju Kompanija

Kao agenti za osnivanje kompanija sa kancelarijom u Irskoj i sa našim iskustvom i relacijom sa Kućom Kompanija mi možemo nabaviti kopije dokumenata kompanije iz registra. Možemo obaviti pretragu kompanija i dobiti izvještaje kompanije i kopije dokumenata.

Izvještaj Pretrage Kompanija u Irskoj - Informacije o Kompaniji

Izvještaj o kompaniji u Irskoj je odštampani dio registra koji uključuje detalje o kompaniji i potvrđuje njeno postojanje a takođe i prikazuje informaciju o kompaniji.

Izvještaj u Irskoj uključuje:

 • Ispravno puno ime kompanije
 • Datum osnivanja
 • Broj registracije kompanije
 • Tip Kompanije
 • Registrovana Adresa Kancelarije
 • Datum Poslednjeg Godišnjeg Obrta
 • Datum narednog termina Godišnjeg Obrta
 • Datum poslednjih zavedenih Računa
 • Datum Isteka Mjenica - ako je primjenjivo
 • Registrovane Tužbe - tužbe registrovane u korist kompanije
 • Vlasnički Kapital - uključujuci autorizovani vlasnički kapital, izdati vlasnički kapital
 • Poslednji zavedeni izvještaj Direktora i finansijska saopštenja - ako je dostupno
 • Detalji o vlasnicima - uključujuci ime, adresu i udio u vlasništvu
 • Detalji o Sekretaru Kompanije - uključujući ime i adresu
 • Detalji o direktorima - uključujući ime, adresu, datum rođenja, potvrdu ako je EEA stanovnik i listu ostalih direktorstava
 • Listu Dokumenata predatih Kancelariji za Registraciju Kompanija - uključujući datum podneska, broj dokumenta, tip dokumenta, status, datum prijema, efektiva/računi do datuma i broj stranica

Izvještaj o pretrazi ce biti naručen od Kancelarije za Registraciju Kompanija i dostavljen putem email-a.

Vremenski Okvir: 1 - 2 radna dana