Upitnik o osnivanju kompanije u Irskoj

Ime Kompanije

Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj mora imati jedinstveno ime, tako da će registrovanje kompanije zaštititi vaše poslovno ime. Kada dostavljate ime za vašu kompaniju u Irskoj postoji nekoliko pravila u vezi toga koja imena, slova i riječi su dozvoljeni; dostavite nam vaše željeno ime i ako budu postojali bilo kakvi problemi mi ćemo ih pronaci. Ime kompanije se mora završavati sufiksom DOO.

Registrovani Agent

Neophodno je da Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj ima registrovanu adresu u Irskoj, na koju će biti slati svi oficijelni dokumenti. Ovo je uključeno kao dio našeg servisa osnivanja.

Direktori

Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj zahtijeva dvoje ljudi da budu direktori. Oni mogu biti bilo koje nacionalnosti i moraju imati 18 ili više godina. Imena direktora se zavode u javni registar. Bar jedan od direktora mora biti stanovnik EU.

Vlasnici

Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj zahtijeva samo jednog vlasnika, sa gornjim ograničenjem na 99 vlasnika. Imena vlasnika se zavode u javni registar.

Sekretar Kompanije

Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj može odrediti osobu ili kompaniju kao sekretara kompanije koji je odgovoran za administrativne obaveze. Formacompany može djelovati kao Sekretar Vaše Kompanije kao dio našeg servisa o Korporativnoj Administraciji.

Vlasnički Kapital

Minimalni zahtijevani vlasnički kapital je €100, gdje se obično 100 dionica izdaju po nominalnoj vrijednosti od €1 po dionici.

Vremenski Okvir

Osnivanje nove kompanije traje između dva i tri dana od trenutka kada dobijemo dokaz o vašoj adresi i identitetu.

Zahtjevi za Zavođenje

Društvo sa Ograničenom Odgovornošću je u obavezi da zavede godišnji obrt, registar zaposlenih i račune. Revizija može biti očekivana, doduše samo u nekim slučajevima.

Dokaz o Identitetu

Kao dio naše prakse zahtijevamo dokaz o identitetu u formi kopije pasoša i dokaz o adresi za direktora i sve vlasnike kompanije.

Putovanje

Posjeta Irskoj nije obavezna za osnivanje vašeg Društva sa Ograničenom Odgovornošću.

Osnivanje Privatnog Društva sa Ograničenom Odgovornošću (DOO) u Irskoj

Irska nudi nisku korporacionu taksu od 12.5% za sva Privatna Društva sa Ograničenom Odgovornošću i na taj način jeste atraktivna zemlja za strane investitore i biznise.

Najuobičajeniji tip kompanije u Irskoj je Privatno Društvo sa Ograničenom Odgovornošću (DOO). Ovo je kompanija sa ograničenom odgovornošću gdje vlasnici nisu lično odgovorni za dugove kompanije.

Ciljevi kompanije moraju biti navedeni u njenom Memorandumu o Asocijaciji i mora im se dodijeliti odgovarajući NACE kod. Mi ćemo vam ovo obezbijediti, jedino što moramo znati je osnovna aktivnost vaše kompanije.

Osnivanje Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj

Naš potpuni opseg sekretarskih servisa za kompanije će odmah postaviti početna podešavanja i menadžment vaše kompanije. Servisi koje obezbjeđujemo omogućuju i one koji nisu nastanjeni u Irskoj da osnuju kompaniju.

Nakon što nam dostavite ime vašeg Društva sa Ograničenom Odgovornošću, odobrenje imena kompanije može biti dobijeno kroz nekoliko sati. Provjerićemo dostupnost vašeg predloženog imena u Kancelariji za Registrovanje Kompanija i savjetovati vas o mogućim konfliktima sa kompanijama koje su u postupku registracije. Kako smo članovi šeme zavođenja u Kancelariji za Registrovanje Kompanija, možemo elektronski provjeravati i zavoditi dokumenta, time uveliko smanjujući potrebno vrijeme za administraciju postavke vašeg novog biznisa.

Nakon toga vam skiciramo Memorandum i Članove o Asocijaciji sa klauzulom principskih ciljeva specijalno skiciranim za novu kompaniju. Namjena kompanije mora biti navedena u memorandumu i članovima o asocijaciji i mora joj biti dodijeljen odgovarajuci NACE kod. Mi ćemo ovo uraditi za vas; jedino što nam trebate reći je svrha vaše kompanije. Ovi dokumenti će vam biti poslati email-om jer je potreban vaš potpis(i). Kada se potpiše i vrati, možemo elektronski zavesti dokumentaciju vaše kompanije u Kancelariji za Registrovanje Kompanija.

Vaša nova kompanija će biti osnovana u roku od dva do tri dana od trenutka uplate u registru u Dablinu.

Šta vam je potrebno da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj

Da započnete osnivanje vašeg Društva sa Ograničenom Odgovornošću biće nam potrebno sledeće:

 • Ime vaše kompanije
 • Puno ime direktora, datumi rođenja, adrese i nacionalnosti
 • Puno ime i adresa vlasnika

Dokumenta koja je potrebno da obezbijedite:

 • Dokaz o identitetu (pasoš, nacionalnu identifikacionu kartu, vozačku dozvolu sa fotografijom
 • Dokaz o adresi stanovanja (račun za gas/struju ili izvod sa bankovnog računa kreditne/debitne kartice star ne više od 3 mjeseca)

Registrovana Kancelarija

Ovo je oficijelna adresa vašeg biznisa gdje će sva oficijelna dokumenta biti uručena. Ovo ne mora biti vaša adresa poslovanja, ali mora biti locirana u Irskoj; dozvoljene su adrese stanovanja. Veoma je važno ko vam obezbjeđuje adresu registrovane kancelarije jer će oni primiti sva dokumenta i iz Kancelarije za Registraciju Kompanija i od Zastupnika Prihoda i trebali bi biti sposobni da vas savjetuju o toj veoma oficijelnoj korespodenciji. Adresa Registrovane Kancelarije je tamo gdje će sva dokumenta vezana za pravna dešavanja biti prvo predata. Možemo obezbijediti ovo kao dio našeg Servisa za Korporativnu Administraciju.

Vlasnici i Zahtjevi za Udio u Kapitalu

 • Autorizovani dionički kapital mora biti prikazan u Eurima(€).
 • Zahtijevani vlasnički kapital je samo €100.
 • U slučaju većine domaćih kompanija u Irskoj agent za registraciju kompanija će inicijalno izdati stotinu dionica, sa pojedinom nominalnom vrijednošću od €1.
 • Ne postoji obaveza za kapital koja se plaća na autorizovani kapital niti na inicijalni izdati dijeljeni kapital. Ne postoji maksimalni autorizovani kapital. Minimalni izdati kapital je dvije dionice po vrijednosti ili u slučaju kompanije sa jednim članom jedna dionica.
 • Po zakonu Irske može postojati samo jedan inicijalni vlasnik.

Gotove Kompanije

 • Imamo gotove kompanije u Irskoj koje su trenutno dostupne, sa standardnim Memorandumom i Clanovima skrojenim da pokriju većinu uopštenih aktivnosti; na taj način moguće je da obavljate poslovne aktivnosti u vrlo kratkom roku. Naše gotove kompanije su u dobrom stanju, nisu predmet nikakvih pravnih procesa i nisu ulazile ni u kakve ugovore niti uključene u bilo kakve poslovne aktivnosti.

Koliko košta da osnujete Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj?

Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj ce koštati £280 i to uključuje:

 • Pripremu vašeg Memoranduma i Članova o Asocijaciji i ostalih neophodnih dokumenata koji su potrebni za osnivanje vašeg društva sa ograničenom odgovornošću.
 • Plaćanje svih glavnih obaveza i cijena registracije.
 • Podnošenje dokumentacije u Kancelariji za Registrovanje Kompanija.

Ako se odlučite za naš Paket Korporativnih Servisa možemo takođe obezbijediti Registrovanu Kancelariju i nastanjenog Sekretara Kompanije za vaše Društvo sa Ograničenom Odgovornošću.

Šta dobijate po osnivanju vašeg novog biznisa

Set korporativnih dokumenata za kompaniju u Irskoj će uvijek sadržati:

 • Bilješke sa vaših prvih inauguralnih sastanaka (koji prikazuju sve sastanke zaposlenih i raspodjelu dionica)
 • Kopije Memoranduma i Članova o Asocijaciji
 • Originalno Uvjerenje o Osnivanju
 • Kopiju Izjave o Podobnosti
 • Uvjerenja o Vlasništvu za sve vlasnike zasebno, plus dva blanko uvjerenja

Dodatna dokumentacija može uključivati formulare ili izjave o transferu dionica, specijalna punomoćja advokata, dodatne korporativne rezolucije

5 Prednosti Osnivanja Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj

 1. Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj uživaju jedan od najpopularnijih poreza na svijetu. Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj ne plaćaju Osnivačku Taksu prve tri godine za taksabilne profite ispod €320,000.
 2. Društvo sa Ograničenom Odgovornošću pruža veći stepen poslovnog kredibiliteta. Obavljanje vašeg posla kao društvo sa ograničenom odgovornošću je konkurentnije i prestižnije od poslovanja kao nezavisni preduzetnik. Čak štaviše, ime kompanije je zaštićeno a osnivanje štiti ime od korišćenja od strane bilo kog drugog društva sa ograničenom odgovornošću.
 3. Društvo sa Ograničenom Odgovornošću ograničava rizik kome su podložni svi preduzetnici. Kompanija je pravna forma poslovne organizacije, koja se klasifikuje kao nezavisni pravni entitet i time je nezavisna i odvojena od ljudi koji je vode; za samostalne preduzetnike i u partnerstvima, lične dobiti osobe su u riziku ako postoji neka tužba protiv organizacije, ali vlasnici u Društvu sa Ograničenom Odgovornošću su jedino podložni da izgube vrijednost vlasničkog kapitala na koji se pretplate.
 4. Društvo sa Ograničenom Odgovornošću ima veću sposobnost da podigne finansije. Društva sa ograničenom odgovornošću imaju fleksibilne mogućnosti pozajmljivanja, mogu podići kapital prodajom dionica i mogu se prijaviti za finansiranje po Šemi za Razvoj Biznisa. Zaposleni takode mogu steći dionice i njihova prava kao vlasnicima su jasno definisana i zaštićena.
 5. Društvo sa Ograničenom Odgovornošću ima manje krhku strukturu menadžmenta. Kompanija može nastaviti poslovanje uprkos smrti, ostavci ili bankrotu članova. Postavka, penzionisanje ili uklanjanje direktora vrši se neposredno.

Važne Informacije o Osnivanju Društva sa Ograničenom Odgovornošću u Irskoj

 • Direktori moraju biti osobe stare 18 ili više godina.
 • Minimalno dva direktora su obavezna, a jedan od direktora mora biti stanovnik EEA.
 • Kompanije u Irskoj su u obavezi da imaju sekretara kompanije koji ima pravnu obavezu zavođenja svih potrebnih dokumenata i računa obezbjeđujuci da su kompatibilni sa Aktima Kompanije. Sekretar Kompanije može biti osoba u kom slučaju su potrebni njeni lični detalji ili kompanija i u tom slučaju su potrebni detalji o imenu i registrovanoj adresi kancelarije. Ako nemate direktora sa boravkom u Irskoj strogo preporučujemo da naš agent u Irskoj bude vaš odabrani sekretar kompanije. Dokumenta o osnivanju zahtijevaju statutnu izjavu koja je obavezna da bude ostvarena u zemlji. Kao zaposleni kompanije možemo ostvariti ovaj zahtjev bez potrebe da jedan od direktora putuje u Irsku. Kao sekretar takođe možemo potpisati sve zahtjeve o zavođenju koje imate.
 • Kompanija mora imati realno i samostalno prisustvo u Irskoj a ne samo lokalnu registrovanu kancelariju.
 • Kompanija mora u trenutku osnivanja klasifikovati principske aktivnosti kompanije koristeći NACE klasifikaciju za svoje ekonomske aktivnosti.
 • Zakon u Irskoj kaže da sva društva sa ograničenom odgovornošću moraju imati oficijelni pečat kompanije.