Pretraga Kompanija u Gibraltaru

Kao agenti za osnivanje kompanija, naše iskustvo i povezanost sa Domom Kompanija u Gibraltaru govori da možemo vršiti pretragu kompanija, kopije oficijelnih dokumenata koje se čuvaju u Registru Gibraltara za sve registrovane kompanije

Izvještaj o Pretrazi Kompanija u Gibraltaru - Informacije o Kompaniji

Izvještaj o Pretrazi Kompanija u Gibraltaru je skup poslednjih informacija o kompaniji:

 • Broj Osnivanja Kompanije
 • Ime Kompanije
 • Datum Osnivanja
 • Tip Komppaniije: Doo, PLC
 • Status Kompanije: odsječena, na čekanju ili likvidirana
 • Datum Poslednjeg Godišnjeg Obrta, datum zavođenja
 • Datum Poslednjih Računa, datum zavođenja
 • Registrovana adresa Kancelarije
 • Vlasnički Kapital - autorizovani nominalni npr: 10,000 podijeljeno na 10,000 Uobičajenih Dionica svaka od £1
 • Vlasnički Kapital - izdati nominalni npr: 1,000 podijeljeno na 1,000 Uobičajenih Dionica svaka od £1
 • Detalji o Vlasnicima
 • Detalji o Direktorima
 • Detalji o Sekretaru Kompanije

Vremenski Okvir: 1 - 2 radna dana