Društvo sa Ograničenom Odgovornošću u Gibraltaru (doo)

Kompanije u Gibrataru se široko koriste za imovinu, poslovanje i ponovne aktivnosti plaćanja racuna, a takođe i da djeluju kao kompannije za držanje investicija. Osnivanje kompanije u Gibraltaru omogućava benefite offshore legislacije. Kompanije u Gibraltaru imaju benefite zbog offshore legislacije koja omogucuje maksimalnu fleksibilnost u zaštiti globalne dobiti, poreza i planiranja investicija, i široko se koristi za posjedovanje vlasništva, poslovanje i ponovne računske aktivnosti, i kao kompanije za posjed investicija.Osnivanje kompanije u Gibraltaru obično traje 5 dana od trenutka narudžbe.

Ime Kompanije

Kompanija registrovana u Gibraltaru mora imati jedinstveno ime, tako će registrovanje kompanije zaštititi vaše poslovno ime. Besplatno ćemo provjeriti dostupnost imena vaše nove kompanije u Gibraltaru. Vaše ime će morati da se završava sa Doo ili slicno. Određene riječi su zabranjene, kao što su imena koja daju loše insinuacije na vladu ili državu. Proces odobrenja imena kompanije traje manje od pola sata.

Registrovani Agent

Neophodno je da kompanija u Gibraltaru ima registrovanog agenta koji mora držati informacije o direktorima i vlasnicima kompanije, kao i o registrovanu adresu gdje će se moci poslati sva oficijelna dokumenta i pošta. Oboje su uključeni kao dio naše usluge osnivanja.

Direktori

Za kompaniju u Gibraltaru neophodan je samo jedan direktor, bez ograničenja nacionalnosti direktora ili njegovog mjesta stanovanja. direktor može biti osoba ili korporacija i ne postoji gornja granica za dozvoljeni broj osnivača.

Vlasnici

Samo jedan vlasnik je neophodan bez ograničenja nacionalnosti ili mjesta stanovanja. Korporativni vlasnici su dozvoljeni.

Sekretar Kompanije

Društvo sa ograničenom odgovornošću u Gibraltaru mora odabrati Sekretara Kompanije koji je nastanjen u Gibraltaru. Možemo ovo obezbijediti kao dio našeg servisa Korporativne Administracije.

Vlasnički Kapital

Ne postoji minimalni vlasnički kapital, ali moraju biti izdata 2 dionice. Kompanije se obično osnivaju sa 2000 dionica zahtijevajući udio od £1.

Vremenski Okvir

Kompanija u Gibraltaru može biti osnovana za pet dana od trenutka prijema svih informacija i dokaza o identitetu.

Zahtjevi Zavodenja

Kompanija u Gibraltaru mora zavesti godišnji obrt i račune svake godine. Naš servis administracije u kompaniji vam u ovome množe asistirati.

Dokaz o Identitetu

Kao dio naše prakse zahtijevamo dokaz o identitetu u obliku ovjerene kopije pasoša za sve direktore i vlasnike kao i dokaz o boravištu.

Dokaz o rezidencijalnoj adresi (račun za struju ili gas ili izvod sa kreditne-debitne bankovne kartice izdat u zadnja 3 mjeseca)

Putovanje

Nije potrebno da putujete u Gibraltar da osnujete kompaniju.

Gotove Kompanije

Imamo gotove kompanije u Gibraltaru koje su trenutno dostupne, sa standardnim Memorandumom i Člancima dizajniranim da odgovaraju većini opštih potreba; na taj način je moguće veoma brzo početi sa poslom. Naše gotove kompanije su u dobrom položaju, nisu predmet bilo kakvih pravnih procesa i nisu ulazile ni u kakve ugovore ili uključene u bilo kakve poslovne aktivnosti.

Servis uključuje:

  • Pripremu vašeg Memoranduma i Članova o Asocijaciji i drugih obaveznih dokumenata potrebnih za osnivanje vašeg Društva sa Ograničenom Odgovornošću.
  • Plaćanje svih velikih obaveza i cijena registracije.
  • Sređivanje dokumentacije kod Registra za kompanije u Gibraltaru.
  • Obezbjeđivanje Registrovane Kancelarije i Sekretara Kompanije sa boravkom za vaše Društvo sa Ograničenom Odgovornošću.
  • Ovi servisi su obavezni u cilju ispunjavanja minimalnih pravila lokalnog prisustva.

Šta ćete dobiti nakon osnivanja vašeg novog biznisa

Set dokumenata o osnivanju kompanije u Gibraltaru će takođe uključiti:

  • Bilješke sa prvih inauguralnih sastanaka (koji prikazuju sve sastanke zaposlenih i alokaciju dionica)
  • Kopije Memoranduma o Asocijaciji i Članaka Asocijacije
  • Originalno Uvjerenje o Osnivanju
  • Kopiju izjave o Podobnosti
  • Uvjerenja o Udjelu svih vlasnika, plus dva prazna uvjerenja