Internacionalna Biznis Kompanija (IBK) na Britanskim Djevicanskim Ostrvima (BVI)

Internacionalna Biznis Kompanija (IBK) na Britanskim Djevicanskim Ostrvima je društvo sa ogranicenom odgovornošcu koje obavlja svoje poslove izvan BVI. Zbog poreskih olakšica i visokog nivoa privatnosti koji se ticu registara osnivaca i direktora, IBK su najcešci oblik osnivanja u BVI.

Ime Kompanije

Imena kompanija u BVI mogu biti na bilo kom jeziku ali moraju biti unikatna. Imena se moraju se završavati sufiksom Korporacija, Društvo sa Ograničenom odgovornošću ili Anonimno Udruženje, a može imati odgovarajuću skraćenicu.

Registrovani Agent

Sve IBK u BVI moraju imati registrovanog agenta i registrovanu kancelariju, koja mora biti na fizickoj adresi u BVI, gdje mogu biti dostavljane sve stvari vezane za kompaniju. Takode u registrovanoj kancelariji se cuvaju registri o osnivacima, direktorima i knjige poslovanja. Mi obezbjedujemo agenta i kancelariju kao dio našeg Standardnog Osnivackog Paketa.

Direktori

Kompanija u BVI mora zahtijeva minimim od jednog direktora. Direktor može biti bilo koje nacionalnosti a može biti i pravno lice. Registri direktora se čuvaju kod registrovanog agenta i nisu dostupni za javnu inspekciju.

Osnivači

Neophodan je bar jedan osnivač. Osnivač može biti bilo koje nacionalnosti a može biti i pravno lice. osnivac može biti osoba ili korporacija i ne postoji gornja granica za dozvoljeni broj osnivaca. Detalji o osnivačima se čuvaju u tajnosti. Nominalni osnivaci su dozvoljeni, i možemo obezbijediti ovu uslugu.

Osnivački kapital

Iako ne postoji minimum, standardni autorizovani osnivački kapital je obično USD 50,000 i može biti izražen u bilo kojoj valuti.

Obaveze Zavođenja Dokumenata

IBK u BVI nema posebne zahtjeve za zavođenje ili reviziju, iako je neophodno voditi adekvatne računovodstvene dosijee koji detaljno obrazlažu poslovne transakcije.

Vremenski okvir

Kada se prime sve informacije i dokaz o identitetu, proces osnivanja traje 2 dana.

Dokaz o Identitetu

Uvjerenje o identitetu (pasoš, nacionalna licna karta, vozacka dozvola)

Dokaz o rezidencijalnoj adresi (racun za struju ili gas ili izvod sa kreditne-debitne bankovne kartice izdat u zadnja 3 mjeseca)

Putovanje

Putovanje u BVI nije obavezno za osnivanje kompanije.

Gotove Kompanije

Imamo gotove kompanije u BVI koje su trenutno dostupne, sa standardnim Memorandumom i Clancima dizajniranim da odgovaraju vecini opštih potreba; na taj nacin je moguce veoma brzo poceti sa poslom. Naše gotove kompanije su u dobrom položaju, nisu predmet bilo kakvih pravnih procesa i nisu ulazile ni u kakve ugovore ili ukljucene u bilo kakve poslovne aktivnosti.

Važne Informacije o osnivanju Društva sa Ogranicenom Odgovornošcu/Internacionalne Biznis Kompanije (IBK) u BVI

BVI Registar za Kompanijske Afere posjeduje napredni sistem za elektronsku rezervaciju imena i sposoban je da registruje Memorandum i Clanove o Asocijaciji na stranim jezicima.

Jedina dokumenta koja je potrebno zavesti u Registru za Kompanijske Afere su dokumenta o osnivanju koja sadrže detalje o registrovanoj kancelariji i registrovanom agentu.

Ne postoje zahtjevi za pripremu i podnošenje kompanijskih racuna ili za zavodenje gošnjih obrta.