Δημιουργία Εταιρείας στις Η.Π.Α. (Νεβάδα)

Η ίδρυση εταιρείας στην Αμερική προσφέρει ευέλικτο φορολογικό καθεστώς, παγκόσμιο προφίλ, δυνατότητα εξωστρέφειας, χαμηλό λογιστικό κόστος, εύκολη διαχείριση, μηδέν μετοχικό κεφάλαιο.

Το νομικό πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προστατεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας.

Δημιουργία Εταιρείας στις Η.Π.Α. (Νεβάδα)

¨Ατομα που δεν κατοικούν στις ΗΠΑ δημιουργούν εταιρείες στη Νεβάδα, μερικές από τες οποίες λειτουργούν εντός της Αμερικής και οι άλλες λειτουργούν εντελώς εκτός και δεν έχουν καμία σχέση με τις ΗΠΑ, εκτός από την εγγραφή της εταιρείας τους.

Δημιουργία Εταιρείας στη Νεβάδα από μη κατοίκους

Για πολλούς επιχειρηματίες η δυνατότητα να έχουν τις επιχειρήσεις τους ως μη φορολογούμενες είναι σημαντική. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την σύσταση μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), αντί μιας εταιρείας. Α.Ε.

Πλεονεκτήματα Εταιρείας LLC (Ε.Π.Ε.)  και Corporation (A.E.) στη Νεβάδα

 • Οι Διευθυντές δεν χρειάζεται να είναι μέτοχοι μιας εταιρείας, Περιορισμένης Ευθύνης. ;
 • Mία Α.Ε. εταιρεία στη Νεβάδα μπορεί να αγοράσει, να κατέχει, να πωλήσει ή να μεταβιβάσει δικές της μετοχές.
 • Επιχειρήσεις Α.Ε. μπορούν να εκδίδουν απόθεμα για το κεφάλαιο, τις υπηρεσίες, την προσωπική ή ακίνητη περιουσία,
 • Για ένα Corporation ή LLC. ένα άτομο μπορεί να κρατήσει τα γραφεία του Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία και να είναι ο μοναδικός διευθυντής μίας εταιρείας στην Νεβάδα
 • Δεν χρειάζεται να έρθετε στη Νεβάδα - μια εταιρία Α.Ε. ή μια ΕΠΕ μπορεί να συστατθεί μέσω e-mail, φαξ ή τηλέφωνου.
 • Δεν υπάρχει κρατικός φόρος εισοδήματος  στο κράτος της Νεβάδα για Α.Ε. Επιχειρήσεις – ορισμένα κρατίδια των ΗΠΑ επιβάλλουν φόρους  μέχρι $ 1000.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις για εταιρίες , και το κεφάλαιο δεν χρειάζεται να τεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Φόρος επί των πωλήσεων ισχύει μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται εντός της Νεβάδα.

Στη Νεβάδα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να κατατεθούν οικονομικές πληροφορίες με τον υπουργό και οι πληροφορίες που κατατέθουνται, όπως η ετήσια λίστα, είναι εμπιστευτικές και δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό. Ετήσια τέλη λαμβάνουν τη μορφή ενός σταθερού κρατικού τέλους ως άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ένα κυμαινόμενο τέλος ταξινόμησης που συνδέεται με την ετήσια λίστα.

Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Λογιστικές νομοθεσίες στη Νεβάδα δεν κάνουν καμία απαίτηση να υποβληθούν οικονομικές καταστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή λογιστικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, οικονομικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση από το κοινό.

Εταιρεικά Έγγραφα

Ορισμένα έγγραφα της εταιρείας και μητρώα πρέπει να διατηρούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο στη Νεβάδα, όπως ένα μητρώο όλων των μετόχων και των διευθυντών, ένα αντίγραφο των άρθρων εταιρείας και αντίγραφο της πιο πρόσφατης συμφωνίας λειτουργίας. Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης επιτρέπεται να κατέχει αυτές τις πληροφορίες σε μια άλλη τοποθεσία κρίνει σκόπιμο για όσο διάστημα αρκί να καταγράφει τη θέση στην οποία θα υπάρχουν οι πληροφορίες.

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση  λογιστικού ελέγχου για μια εταιρεία με έδρα στην Πολιτεία της Νεβάδα.

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Στη Νεβάδα η ετήσια απόδοση λαμβάνει τη μορφή ετήσιου καταλόγου που πρέπει να κατατεθεί το αργότερο την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα μετά την σύσταση και στη συνέχεια σε ετήσια βάση εώς την τελευταία ημέρα του μήνα στο οποίο συστάθηκε η εταιρεία. Ο κατάλογος περιέχει γενικές πληροφορίες της εταιρείας και όχι οικονομικές πληροφορίες, όπως τα μητρώα διευθυντή / μετόχου, που έχουν καταχωρηθεί, η επαγγελματική διεύθυνση και η αρχή επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ένα ετήσιο τέλος κατάθεσης συνοδεύει την ετήσια έκθεση και πρέπει να καταβληθεί κατά την ίδια ημερομηνία κατάθεσης.

Σχηματισμός Εταιρείας στη Νεβάδα

 • Χρονοδιάγραμμα - μόνο 3 ημέρες για να συσταθεί η εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος/α για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - μόνο ένας μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας θα σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για καταθέση λογαριασμών ή οικονομικών καταστάσεων