Ίδρυση Εταιρείας στο Ντελαγουέαρ (Η.Π.Α.)

Ίδρυση Εταιρείας στο Ντελαγουέαρ (Η.Π.Α.)

Tο Ντελαγουέαρ αολαμβάνει την προτίμηση νεοφυών εταιρείων και νέων επιχειρηματιών παρέχοντάς τους πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν σε ένα ζωηρό και δραστήριο επενδυτικό περιβάλλον με άρτιο νομικό σύστημα και φιλικό φορολογικό καθεστώς.

Το νομικό πλαίσιο της πολιτείας του Ντελαγουέαρ προστατεύει τα στοιχεία και τις προσωπικές πληροφορίες των ιδιοκτητών τις, πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας. Η πολιτεία του Delaware δεν απαιτεί τα στοιχεία των μελών και των διευθυντών μιας εταιρείας να δημοσιεύονται.

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου.

Στο Ντελαγουέαρ προσφερουμε δύο είδη εταιρειών το Corporation (Inc) ή την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ – LLC).

Πλεονεκτήματα εταιρείας στο Ντελαγουέαρ

 • Η σύσταση εταιρείας στο Delaware κοστίζει λίγοτερο σε σχέση με άλλες πολιτείες και μπορεί να ξεκινήσει με μηδενικό κεφάλαιο καθώς δεν απαιτείται minimum ποσό κεφαλαίου.
 • Χρονοδιάγραμμα - μόνο 4 ημέρες για να δημιουργία της εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - μόνο ένας μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
 • Φόρος - εταιρείες που δεν διεξάγουν δουλειά στο Ντελαγουέαρ δεν υπόκεινται σε κρατικό φόρο εισοδήματος

Σχηματισμός Εταιρείας LLC στο Ντελαγουέαρ

 • Κράτηση ονόματος της Εταιρείας
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Ετοιμασία Αίτησης Εγγραφής της Εταιρείας σας
 • Σύνταξη των άρθρων του Καταστατικού
 • Αρχείο των εγγράφων με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων στο Ντελαγουέαρ
 • Διορισμός των διευθυντών
 • Προετοιμασία των πρακτικών της πρώτης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Έκδοση μετοχών και παραγωγή Πιστοποιητικά Μετοχών
 • Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL Courier

Η Εταιρική Διοικητική υπηρεσία μας περιλαμβάνει:

 • Παροχή Εγγεγραμμένου Γραφείου και Εγγεγραμμένου Πράκτορα στο Delaware
 • Μία εταιρεία LLC με  μετόχους που δεν είναι μόνιμοι κάτοκοι στις Η.Π.Α. και η οποία δεν  διεξάγει επιχείρηση στις Η.Π.Α.  δεν υπόκεινται σε  φόρον εισοδήματος,

Γενικά Πλεονεκτήματα στο Ντελαγουέαρ

 • Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της φορολογίας του Delaware που το κάνουν δημοφιλές είναι αρχικά ότι δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος εταιρειών επι προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται απο εταιρείες που έχουν συσταθεί στο Delaware, αλλά δε δραστηριοποιούνται εκεί.
 • Σημαντικό είναι ότι όσοι δεν έχουν κατοικία ή διαμονή τους στο Delaware δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
 • Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός του Ντελαγουέαρ δεν υπάρχει κανένας φόρος εισοδήματος εταιριών ούτε φόρος επί των πωλήσεων, φόρος προσωπικής περιουσίας, ή φόρος ακίνητης περιουσίας για επιχειρήσεις
 • Μια εταιρεία μπορεί να κρατήσει όλα τα βιβλία και τα αρχεία της εκτός του Ντελαγουέαρ
 • Το κύριο μέρος της επιχείρησης μπορεί να είναι έξω από το  Ντελαγουέαρ
 • Το δίκαο εταιριών του Ντελαγουέρ είναι γραμμένο για την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων
 • Δεν είναι μια απαίτηση να είναι κανείς πολίτης  ή κάτοικος των ΗΠΑ
 • Δεν είναι απαίτηση για να επισκεφθείτε το Ντελαγουέαρ

Όνομα Εταιρίας

 • Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων στο Ντελαγουέαρ επιτρέπει την κράτηση του ονόματος της εταιρείας για 120 ημέρες.
 • Ένα όνομα της εταιρείας LLC θα πρέπει να τελειώνει με LLC, L.L.C ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Ένα όνομα της εταιρείας Corporation θα πρέπει να τελειώσει με Corporation, Company, Incorporated, Limited ή τη συντομογραφία: Co., Corp., Inc., ή Ε.Π.Ε.

Διευθυντές

Οι απαιτήσεις για διευθυντες για ένα LLC ή ένα Corporation

 • Απαιτείται μόνο ένας διευθυντής.
 • Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.
 • Δεν είναι απαίτηση η εταιρεία να έχει ένα τοπικό διευθυντή.

Μέτοχοι

Οι απαιτήσεις για τους μετόχους για ένα LLC ή ένα Corporation:

 • Απαιτείται μόνο ένας μέτοχος.
 • Οι μέτοχοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.
 • Οι μέτοχοι μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε.
 • Οι Μέτοχοι ενός Corporation δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 75.
 • Οι Μέτοχοι μίας Ε.Π.Ε δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 50.

Εγγεγραμμένος Πράκτορας & Εγγεγραμμένο Γραφείο

Ενότητα 5.01 του νόμου του Ντελαγουέαρ λέει ότι «..κάθε εταιρεία πρέπει να διατηρεί διαρκώς .. (1) Ένα Εγγεγραμμένο Γραφείο ... και (2) ; Ένα Εγγεγραμμένο Πράκτορα».

Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να εξασφαλιστεί ότι κάθε εταιρεία έχει ένα γραφείο, όπου ο Γραμματέας του κράτους και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να στείλουν επίσημες ανακοινώσεις, όπως ετήσιες εκθέσεις και φορολογικές ανακοινώσεις σε αυτή τη διεύθυνση.

Ως Εγγεγραμμένοι Πράκτορα σας θα σας παρέχουμε:

 Το χειρισμό της υπηρεσίας Διαδικασίας (SOP), η οποία περιλαμβάνει:

Την αποδοχή εγγράφων για λογαριασμό της εταιρείας σας και την καταγραφή των εγγράφων στο αρχείο της εταιρείας σας

Παραδοχή των εγγράφων SOP και η διάθεσή τους για σας μέσω e-mail

Έγκαιρη παράδοση των οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων και φορολογικών ανακοινώσεων από τον υπουργό ή / και Υπουργείο Εξωτερικών για την εταιρεία σας.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ιδρυσουμε την εταιρεία σας στο Ντελαγουέαρ ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Το πλήρες όνομα του διευθυντή / ων, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση μετόχου / ων
 • Το όνομα της εταιρείας σας
 • Φύση της επιχείρησης

Σύστασης εταιρείας στο Ντελαγουέαρ των ΗΠΑ

 • Κράτηση  όνόματος της εταιρείας σας
 • Έρχόμαστε σε επαφή με τον τοπικό γραμματέα και τις αρμόδιες αρχές
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Ετοιμάζουμε Αιτήσεις Εγγραφής της Εταιρείας σας
 • Τη σύνταξη των άρθρων του Καταστατικού
 • Αρχείο των εγγράφων με το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
 • Διορίσμός των διευθυντών
 • Προετοιμασία των πρακτικών της Συνέλευσης Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Εγγεγραμμένο Γραφείο & Εγγεγραμμένοι Πράκτορες
 • Έκδοση μετοχών και παραγωγή Πιστοποιητικά Μετοχών
 • Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL Courier

Η Εταιρική Διοικητική υπηρεσία μας περιλαμβάνει:

 • Παροχή Εγγεγραμμένου Γραφείου και Εγγεγραμμένο Πράκτορα στο
 • DelawareΣυμμόρφωση με τις τοπικές απαιτήσεις κατοικίας

Μπορούμε να σας παράσχουμε

 •  Delaware Telephone (+302) ανακατευθυνόμενο στον τοπικό σας αριθμό
 • Αριθμό αναγνώρισης εργοδότη EIN - Ομοσπονδιακό αριθμό φορολογικού μητρώου
Ντελαγουέαρ Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £300
 • Επίσημη έδρα - £360
 • Κυβέρνητική Χρέωση - US$360
Ντελαγουέαρ Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 4 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας