Ιδρυση Εταιρείας στην Σουηδία

Πολλές επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν στη Σουηδία για τους έλληνες επιχειρηματίες, ενώ η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να ενισχυθεί σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με έμφαση στον κλάδο της πράσινης οικονομίας, στη διαχείριση απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και στον τουρισμό. Παράλληλα πολλοί έλληνες επιχειρηματίες εξάγουν προϊόντα όπως τρόφιμα και φάρμακα στη σκανδιναβική χώρα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον αρκετών Ελλήνων για ίδρυση εταιρείας στη Σουηδία λόγω της κρίσης στην Ελλάδα και της ανάγκης για επέκταση στο εξωτερικό.

Σουηδία – Εταιρία AB - 2-3 εβδομάδες

Τι προσφέρουμε

 • Κράτηση όνόματος της εταιρείας σας
 • Συνεννόηση με τον τοπικό γραμματέα και τις αρμόδιες αρχές
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Ετοιμάζομαι Αιτήσεις Σύστασης της Εταιρείας σας
 • Σύνταξη των άρθρων του Καταστατικού
 • Αρχείο των εγγράφων με το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
 • Διορισμός των διευθυντών
 • Αρχική αμοιβή κυβέρνητικής αδείας που καταβάλλεται για την δημιουργία της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Έκδοση μετοχών και παραγωγή Πιστοποιητικών
 • Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL Courier

Όνομα Εταιρίας

Όταν έχετε μια πρόταση για το όνομα της εταιρείας, θα ελέγξουμε αν είναι διαθέσιμο με το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών - Bolagsverket. Η εγγραφή θα οδηγήσει σε έναν αριθμό καταχώρησης και το όνομα της εταιρείας σας θα προστατεύεται σε όλη τη Σουηδία.

Μετοχικό κεφάλαιο

Ξεκινώντας μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Σουηδία απαιτείται τουλάχιστον 50.000 SEK (€ 5.600) σε μετοχικό κεφάλαιο.

Διευθυντές της εταιρείας

Σουηδικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να έχουν ένα Σουηδό διευθυντή για να δεχεται την επίδοση νομικών εγγράφων και  μπορούμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία εάν θέλετε.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την σύσταση της σουηδικής εταιρείας σας ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Προτεινόμενο όνομα της εταιρείας σας
 • Το πλήρες όνομα του διευθυντή / ών, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Το πλήρες όνομα και διεύθυνση του μετόχου / ων

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την παροχή:

 • Διαβατήριο ή εθνικό δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης με φωτογραφία
 • Απόδειξη διεύθυνση κατοικίας. / Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή δήλωση τράπεζας με ημερομηνία εντός των τελευταίων 3 μηνών

Τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων απαιτούνται για την ίδρυση της εταιρείας ΑΒ μαζί με τα στοιχεία του ελεγκτή - Ένας ελεγκτής μπορεί να συστηθεί από εμάς και απαιτείται μόνο σε περίπτωση που η εταιρεία έχει πάνω από 3 εργαζόμενους.