Παναμάς - Ίδρυση Εταιρείας

Η Δημοκρατία του Παναμά, έχει πλήρη ελευθερία σε κάθε δραστηριότητα κάνοντας την από τους σοβαρούς διεθνείς διαχρονικά φορολογικούς παράδεισους. Έχει πρόσβαση και προς τον Ατλαντικό και προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η επίσημη γλώσσα του Παναμά είναι η Ισπανική γλώσσα.Στην εξάσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Παναμά χρησιμοποιούνται δυο γλώσσες,η Αγγλική και η Ισπανική. Ο Παναμάς έχει μία σταθερή οικονομική, φορολογική και επενδυτική πολιτική. Το επίσημο νόμισμα της χώρας είναι το Μπαλμπόα (Balboa) αλλά με την νομισματική συμφωνία του 1904 με τις ΗΠΑ μπορεί και το αμερικάνικο δολάριο (USD) να κυκλοφορεί ελεύθερα στις συναλλαγές εντός και εκτός της χώρας. Στον Παναμά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην διακίνηση τόσο του συναλλάγματος όσο και στην κυκλοφορία του χρήματος. Η ανωνυμία και η μυστικότητα των πληροφοριών είναι πάντα δεδομένη.

Παναμάς - Βασικά Σημεία

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 2 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο 3 διευθυντές που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτούνται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Το πρότυπο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο για την εταιρεία σας είναι ΗΠΑ $10,000 και μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν χρειάζεται να καταβληθεί κατά την εγγραφή
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας.
 • Ενας γραμματέας της Εταιρείας πρέπει να διοριστεί.

Οι Εταιρείες στον Παναμά έχουν αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο ως υπεράκτιες εταιρείες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία σε μια ποικιλία Διεθνών Επιχειρήσεων, πραγματοποιόντας εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, διάρθρωση επιχειρήσεων, επιχειρηματικές συναλλαγές, Προστασία Ιδιοκτησίας, Σχεδιασμός Κτημάτων και Κατασκευών, μεταξύ άλλων.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να εγγράψετε μια υπεράκτια εταιρεία στον Παναμά, όλα όσα χρειάζονται είναι τα εξής:

 • Η επωνυμία της εταιρείας
 • Όνομα και διεύθυνση των διευθυντών
 • Όνομα και διεύθυνση των μετόχων

Σύσταση της Eταιρεία σας

Αφού υποβληθεί το όνομα της εταιρεία σας σε εμάς, η έγκριση του ονόματος της εταιρείας μπορεί να ληφθεί μετά από μερικές ώρες.Παραθέτουμε στη συνέχεια το μνημόνιο και το Καταστατικό της εταιρείας στον γραμματέα, που θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό σύστασης και η νέα εταιρεία σας θα έχει συσταθεί. Το γενικό χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση της εταιρείας είναι δύο ημέρες.

Όνομα της εταιρείας

Όλες οι εταιρείες του Παναμά πρέπει να τελειώνουν με τις ακόλουθες ονομασίες ή τις συντμήσεις τους: Corporation (Corp), Incorporated (Inc) ή Sociedad Anónima (SA)? Η ονομασία Limited (Ltd) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το όνομα της εταιρείας δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με αυτό υφιστάμενης εταιρείας. Αυτό το όνομα μπορεί να εκφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η System Day μπορεί να κράτηση το όνομα της εταιρείας σας για μέχρι 10 ημέρες.

Εταιρικό Δίκαιο

Σύμφωνα με τον νομο εταιρειών του Παναμά είναι δυνατόν να έχουμε μια εταιρία που ανήκει σε ένα μοναδικό άτομο. Ο νόμος απαιτεί τουλάχιστον τρείς διευθυντές (ένας πρόεδρος, ένας ταμίας, και ένας γραμματέας) και τρεις συμβούλους. Ωστόσο, ένα πρόσωπο μπορεί να κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι διευθυντές ή υπάλληλοι να είναι Κάτοικοι του Παναμά.

Διευθυντές

Και εταιρείες και ιδιώτες μπορούν να ενεργούν ως σύμβουλοι και ο ελάχιστος αριθμός των διευθυντών είναι τρεις. Μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και δεν χρειάζεται να είναι κάτοικοι του Παναμά. Οι εταιρείες του Παναμά υποχρεούνται επίσης να διορίσουν τουλάχιστον τρείς υπευθύνους - πρόεδρος, γραμματέας και ταμίας - που μπορεί επίσης να είναι οι διευθυντές.

Μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι ένας, και μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε. Το όνομα του μετόχου, δεν απαιτείται να είναι νηολογημένο στο δημόσιο μητρώο, παρέχοντάς σας πλήρη εχεμύθεια. ΟΙ Εταιρείες στον Παναμά μπορεί να έχουν είτε ονομαστικές μετοχές είτε ανώνυμες μετοχές.

Διαδικασία Ιδρυσης

Οι εταιρείες ιδρύονται με την παρουσίαση του Καταστατικού της προτεινόμενης εταιρείας σε έναν Συμβολαιογράφο, ο οποίος θα δημιουργήσει ένα πληρεξουσιο για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Είναι απαίτηση, και πρέπει να διατηρείται στον Παναμά, στη διεύθυνση του Εγγεγραμμένου Aντιπροσώπου.

Γραμματέας της Εταιρείας

Ο γραμματέας της εταιρείας πρέπει να διοριστεί, μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια επιχείρηση. Ο γραμματέας της εταιρείας μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και δεν χρειάζεται να είναι κάτοικος του Παναμά

Χαρακτηριστικά:

 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την ιθαγένεια
 • Δεν υπάρχουν απαιτήσεις να αποκαλύψετε την ιδιοκτησία
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την ιδιοκτησία των μετοχών
 • Δεν υπάρχουν απαιτήσεις διαμονής για τους διευθυντές / αξιωματούχους
 • Δεν υπάρχουν καταβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις
 • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος, εφόσον το εισόδημα παράγεται εκτός του Παναμά
 • Συνολική φορολογική απαλλαγή για όλα και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ή συναλλαγή που διεξάγεται εκτός της δικαιοδοσίας
 • Δεν υπάρχει έλεγχος στην ανταλλαγή χρημάτων
 • Δεν υπάρχουν απαιτήσεις υποβολής ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Δεν απαιτούνται Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ή των διευθυντών
 • Τα άρθρα του Καταστατικού μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε γλώσσα
 • Χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση μίας εταιρείας στον Παναμά

  Συνήθως διαρκεί 2 μέρες και δεν είναι αναγκη να επισκεφθείτε τον Παναμά

  Πλεονεκτήματα εταιρείας στον Παναμά

 • Ο Παναμάς έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά που είναι πλεονεκτήματα
 • Πρωτότυπα άρθρα του Καταστατικού
 • Επίσημη μετάφραση στα αγγλικά των άρθρων του Καταστατικού
 • Συμβολαιογραφικό αχρονολόγητο επιστολής παραίτησης των προσωρινών Διευθυντών
 • Συμβολαιογραφική Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Μετοχών
 • Συμβολαιογραφικές και Apostilled Πληρεξούσιο
 • Η ίδρυση μιας εταιρείας διαρκεί περίπου 24 ώρες και τέσσερις ημέρες για να εγγραφεί στο Μητρώο του Παναμά
 • Μπορεί να ανήκει σε ένα και μόνο πρόσωπο
 • Όλες οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να εκδοθούν στον κομιστή
 • Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν χρειάζεται να καταβληθεί κατά τη στιγμή της σύστασης
 • Οι Διευθυντές και στελέχη μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 διευθυντές
 • Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρείας στον Παναμά δύναται να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα και οι διευθυντές μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι 'αντιπροσώπου
 • Οι συνεδριάσεις των μετόχων της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε χώρα
 • Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη επιχείρηση, ακόμη και αν δεν είναι παρόμοια με τα αντικείμενα της εταιρίας όπως ορίζονται στο καταστατικό
 • Εταιρείες μόνο πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος στον Παναμά για το εισόδημα που προέρχεται από πηγές εντός του Παναμά
 • Ελευθερία να διορίζει τους διευθύνοντες και τους αξιωματούχους κάθε εθνικότητας και χώρα διαμονής
 • Η νομική προστασία που παρέχεται για το απόρρητο των επιχειρηματικών και τραπεζικών συναλλαγών
 • Το καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο παρέχεται σε υπεράκτιες εταιρείες
 • Πλήρης ανωνυμία που παρέχει στους ιδιοκτήτες εταιρειών μέσω της χρήσης ανωνύμων μετοχών
 • Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων εντός και εκτός του Παναμά και έλλειψης ρυθμιστικής εποπτείας

Εγκεκρημένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο

Το πρότυπο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε US $ 10.000 διαιρούμενο σε 100 κοινές μετά ψήφου μετοχές των US $ 100 η κάθε μία ή 500 κοινές μετά ψήφου μετοχές μη ονομαστικής αξίας? Το κεφάλαιο είναι δυνατόν να εκφράζεται σε οποιοδήποτε μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, είτε μία μετοχή μη ονομαστικής αξίας ή μία μετοχή ονομαστικής αξίας. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν πρέπει να καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό πριν την ίδρυση.

Φορολογικά πλεονεκτήματα

Δεν επιβάλλεται φόρος εταιρειών οταν η προέλευσης του εισοδήματος είναι εκτός Παναμά. Οι εταιρείες που δεν ασκούν δραστηριότητες εντός του Παναμά και δεν λαμβάνουν εισόδημα από πηγή του Παναμά, υπόκεινται μόνο στην καταβολή ένος πάγιου ετήσιου φόρου ύψους περίπου US $ 300 δολάρια. Δεν υπάρχουν συμφωνίες περί διπλής φορολόγησης.

Εισόδημα προερχόμενο απο το εξωτερικό δεν φορολογείται και δεν χρειάζεται να αναφερθεί. Μπορείτε να έχετε ένα Corporation στον Παναμά τραπεζικό λογαριασμό και ένα γραφείο στον Παναμά και όμως δεν θα πληρώσετε κανένα φόρο στον Παναμά αν όλα τα εισοδήματα προέρχονται από το εξωτερικό.

Εταιρείες στον Παναμά - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επίσης, δεν υπάρχει μητρώο για την καταγραφή μεταβίβασης ιδιοκτησίας εταιριών.

Έτοιμες Εταιρείες στον Παναμά

δεν συνιστόνται διότι η εγγραφή διαρκεί μόνο 2 ημέρες

Η εγγραφή στον Παναμά μπορεί να επιτευχθεί σε 2 ημέρες, ως εκ τούτου δεν συνιστούμε έτοιμες εταιρείες. Ομως έχουμε δημιουργήσει εταιρείες που διαθέτουμε, που μπορεί να είναι κατάλληλες για την επιχείρησή σας.

Ιδρυμένες εταιρείες

Ιδρυμένες εταιρείες, γνωστές ως από το ράφι, ηλικίας ή vintage είναι εταιρίες που έχουν ενταχθεί από εμάς πριν από αρκετό καιρό. Ποτέ δεν έχουν κάνει εμπόριο και έχουν κατατεθεί αδρανείς λογαριασμοί για κάθε έτος μετά την σύσταση.