Ολλανδία -  Σύστασης Εταιρείας B.V.

Ολλανδία - Σύστασης Εταιρείας BV Κάτω Χώρες - Βασικά Σημεία

Η B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που χρησιμοποιείται συνήθως για τις επιχειρήσεις στις Κάτω Χώρες.

Από τον Οκτώβριο του 2012, το ολλανδικό εταιρικό δίκαιο άλλαξε. Ως εκ τούτου, η διαδικασία σύστασης μιας Β.V. έχει απλουστευθεί και το κόστος ίδρυσης έχει μειωθεί σημαντικά. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλέον ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση.

Η καταχώριση πληροφορι.ων των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων είναι υποχρεωτική βάσει του ολλανδικού νόμου περί εμπορικών μητρώων (Handelsregisterwet). Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή καταχωρούνται στο ολλανδικό εμπορικό μητρώο.

Η εταιρεία σας μπορεί να ιδρυθεί με έναν μόνο διευθυντή και έναν μέτοχο χωρίς περιορισμούς στην εθνικότητα και των δύο. Δεν υπάρχει απαίτηση να ταξιδέψετε στις Ολλανδία για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύστασης.

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 5 - 7 μέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται για την BV εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να εντάξουμε την ολλανδική εταιρεία σας ζητούμε:

 • Προτεινόμενο όνομα της εταιρείας σας
 • Πληροφορίες για τον διυθυντή και τους μετόχους
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες

Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρέχονται:

 • Απόδειξη ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, φωτογραφική άδεια οδήγησης
 • Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας.
 • Έλεγχο ποινικού μητρώου, για τα πρώτα στελέχη
 • Όλα τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιηθούν εαν μέτοχος είναι εταιρεία

Σύσταση μίας BV:

Η System Day θα προετοιμάσει το αρχείο εγγράφων της εταιρείας σας με το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα εκδώσει στη συνέχεια ένα ‘Πιστοποιητικό μη αντίρρησης’.

Όνομα εταιρείας

Το όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Το αίτημα της ολλανδικής ή αγγλικής μετάφρασης μπορεί να κληθεί για να εξασφαλιστεί οτι το όνομά είναι αποδεκτό. Ορισμένες λέξεις απαγορεύονται όπως ονόματα που υποδηλώνουν αιγίδα κυβέρνησης ή χώρας. Το όνομα της εταιρείας σας δεν πρέπει να είναι παρόμοιο ή ίδιο με ένα υπάρχον όνομα και δεν πρέπει να είναι άσεμνο ή προσβλητικό.

Μπορείτε να προβείτε σε δωρεάν έλεγχο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας namecheck.

Διευθυντές

 • Τι Συμβούλιο μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε.
 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός διευθυντής.
 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία.

Μέτοχοι

 • Οι μέτοχοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιοδήποτε σημείο
 • Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται. Αυτό μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διευθυντή.
 • Επιτρέπονται Nominee μετόχοι. Η System Day μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
 • Ο μέτοχος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Η εταιρεία σας θα απαιτήσει μια έδρα στις Κάτω Χώρες, όπου τα έγγραφα της εταιρείας θα είναι νομικά διαθέσιμα.

Η System Day μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία αν επιθυμείτε. Παρακαλώ δείτε τη σελίδα μας για τα τέλη σχηματισμού.

Επίσημες Απαιτήσεις

 • Συμβολαιογραφικά έντυπα αιτήσεων.
 • Δήλωση καμίας αντίρρησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης - Μόνο ένας έλεγχος στο παρελθόν γίνεται για τους μετόχους της, καλύπτοντας προηγούμενες χρεοκοπίες και ποινικό μητρώο. Στην πλειονότητα, η απόκτηση αυτής της δήλωσης είναι απλά μια τυπική διαδικασία.

Αριθμός Μητρώου

Εισάγουμε την εταιρία στο εμπορικό μητρώο του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου για να αποκτήσει τον αριθμό εγγραφής. Η συμμετοχή στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο είναι υποχρεωτική.

 • Το αρχικό ετήσιο τέλος για μια μικρή επιχείρηση - λιγότερη από 50 εργαζόμενους είναι περίπου € 125
 • Μία μεσαίου μεγέθους επιχείρηση - 50-250 εργαζόμενους € 300

Φορολογικό Μητρώο

Εγγραφή σε τοπική φορολογική αρχή - θα πάρει την εφορία 4-6 εβδομάδες για την παροχή των φορολογικών αριθμών

Μετοχές

Η BV πρέπει να τηρεί μητρώο των μετόχων, το οποίο απαριθμεί τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των μετόχων, το ποσό των μετοχών που κατέχουν, καθώς και το ποσό καταβεβλημένο για κάθε μετοχή.

Μετοχές σε BV μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο με πράξη μεταβίβασης, που πρέπει γίνει πριν από ένα Ολλανδό συμβολαιογράφο του αστικού δικαίου.

Ολλανδία Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £2100
 • Επίσημη έδρα - £1500
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £550
Ολλανδία Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £1500
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £550
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Ολλανδία Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - 5-7 ημέρες για να συσταθεί η Ολλανδία εταιρεία σας
 • Διαχειριστές - Απαιτείται μόνο 1 διαχειριστής οποιασδήποτε εθνικότητας για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - Απαιτείται μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μετοχικό κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας τα 20 χρόνια εμπειρίας μας, σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας