Ιταλία - Καταστατικό Εταιρίας SRL

Ιταλία - Βασικά Σημεία

Η Ιταλία είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμφισβήτητα φέρει μια εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.

Η Ιταλία έχει μερικά από τα πιο εμβληματικά και πολυτελή εμπορικά σήματα στον κόσμο και μια ανοικτή πολιτική προς τις ξένες επενδύσεις όλων των ειδών.

Η ιταλική κυβέρνηση δίνει επίσης ορισμένα κίνητρα  στις ξένες εταιρείες που επενδύουν ένα ορισμένο ποσό στη χώρα ή επιλέγουν να βασίσουν τις δραστηριότητές τους σε ορισμένες επιλεγμένες περιοχές.

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 2 εβδομάδες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μια εταιρεία Srl απαιτεί μόνο 1 διευθυντή, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος διαβατηρίου της Ε.Ε.
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο -  η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι €10,000
 • Όλοι οι διευθυντές και μέτοχοι χρειάζονται ένα φορολογικό αριθμό πριν από τον διορισμό τους
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Η διαδικασία σύστασης της Ιταλικής Srl διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες. Το απαιτούμενο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο για Srl είναι € 10.000. Τουλάχιστον το 25% του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να κατατεθεί μέσα σε μια τράπεζα στην Ιταλία πριν να εκτελεσθεί η Πράξη του Καταστατικού. Για ένα μοναδικό μέτοχο, η ιταλική νομοθεσία απαιτεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως κατά τη στιγμή της ίδρυσης. Η Τράπεζα πρέπει να εκδόσει πιστοποιητικό ασφαλείας που πρέπει να κατατεθεί στην Πράξη του Καταστατικού.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την ίδρυση της εταιρείας σας στην Ιταλία, ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Το όνομα της εταιρείας σας
 • Δραστηριότητες της εταιρείας σας
 • Διευθυντής / εs πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Μέτοχος / οι πλήρες όνομα και διεύθυνση

Τα έγγραφα που πρέπει να παρέχονται:

 • Απόδειξη ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, φωτογραφική άδεια οδήγησης
 • Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας. κάρτα λογαριασμού ή πιστωτικής / χρεωστικής δήλωση τράπεζας με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριών μηνών

Ιδρύοντας την Srl σας

Η System Day συνιστά να επισκεφθείτε προσωπικά την Ιταλία για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του σχηματισμού της εταιρείας σας. Θα οργανώσουμε όλες τις συνεδριάσεις σας και θα χρειαστείτε μόνο 24 ώρες στην Ιταλία εάν προέρχεσθαι από το εξωτερικό για να συναντηθείτε με συμβολαιογράφους, δικηγόρους, λογιστές και τράπεζες, έτσι ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο.

Ωστόσο, είναι δυνατόν να εκπροσωπηθείτε από άλλο πρόσωπο, με πληρεξούσιο. Ένα πληρεξούσιο πρέπει να πιστοποιηθεί με Apostille ή Νομιμοποίηση από ξένο συμβολαιογράφο. Η System Day μπορεί να σας εκπροσωπήσει ως ιδρυτής και / ή  μέτοχοι ενώπιον του συμβολαιογράφου. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτή η διαδικασία είναι κάπως μακράς διάρκειας? Και είναι όλο και πιο δύσκολο να ανοίξετε ένα ιταλικό τραπεζικό λογαριασμό,

Διευθυντές

 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται για μια εταιρεία SRL.
 • Όλα τα διευθυντικά στελέχη χρειάζοται ένα φορολογικό αριθμό (Codice fiscale).
 • Η System Day θα αποκτήσει φορολογικό αριθμό για σας ως μέρος της συνήθους τιμής εγγραφής.
 • Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να είναι κάτοχοι διαβατηρίου της ΕΕ, αλλά μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός διευθυντής.

Μέτοχοι

 • Μόνο ένας μέτοχος απαιτείται
 • Μια Srl με ένα μοναδικό μέτοχο θα πρέπει να έχει τις λέξεις «Società Uninominale» στον τίτλο και η ευθύνη της θα θεωρείται ότι είναι απεριόριστη.
 • Καλό είναι εάν η εταιρεία σας έχει δύο ή περισσότερους μετόχους.
 • Μόνο το 25% του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να κατατεθεί πριν από την δημιουργία της εταιρείας με δύο ή περισσότερους μέτοχους.
 • Οι μέτοχοι πρέπει να αποκτήσουν φορολογικό αριθμό? Είτε πρόκειται για ένα άτομο ή μια εταιρεία.
 • Η System Day θα αποκτήσει φορολογικό αριθμό για σας ως μέρος της συνήθους τιμής σύστασης.
 • Ένας μέτοχος μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια εταιρεία.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο κάθε εταιρεία πρέπει να παράσχει μια επίσημη έδρα όπου φυλάσσονται τα βιβλία της εταιρείας και τα επίσημα έγγραφα. Αυτή είναι η διεύθυνση όπου η εταιρεία σας θα καταχωρηθεί.

Εισαγωγή Τραπεζικού Λογαριασμού

Στην Ιταλία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, για να αποκτήσετε μια εταιρεία θα χρειαστείτε τοπική τράπεζα. Η System Day μπορεί να σας κάνει ένα ραντεβού και να βοηθήσει με την αίτηση στην τράπεζα. Κάθε τράπεζα έχει τη δική της διαδικασία, κάποιες θα σας επιτρέψουν να καταθέσετε το μετοχικό κεφάλαιο χωρίς επίσκεψη σε ένα τοπικό υποκατάστημα, αλλά μια προσωπική επίσκεψη θα πρέπει να χρειάζεται πριν αρχίσετε τη χρήση του. Άλλες τράπεζες θα απαιτήσουν μια προσωπική επίσκεψη, ακόμη και για την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κύρια χαρακτηριστικά της ιταλικής Srl

 • Μία Srl μπορεί να ανήκει σε έναν ή περισσότερους μετόχους.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους αλλοδαπούς μετόχους.
 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο € 10.000.
 • Ένας μοναδικός μέτοχος οφείλει να καταβάλει το πλήρες κεφάλαιο.
 • Μόνο το 25% του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να κατατεθεί πριν από την ίδρυση με δύο ή περισσότερoυς μετόχους.
 • Ελεγμένοι λογαριασμοί πρέπει να κατατίθενται σε ετήσια βάση.
 • Οι μικρές εταιρείες (όπως ορίζεται από τις οδηγίες της ΕΕ) δεν χρειάζεται να ελεγχθούν.

Διαδικασία για την ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Η πράξη του Καταστατικού της S.r.l. Αποτελείται από ένα Πιστοποιητικό εγγραφής και το καταστατικό.

 • Όλα τα στοιχεία αναγνώρισης κάθε μετόχου και το μερίδιο του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.
 • Το όνομα της εταιρείας και τη διεύθυνση της έδρας.
 • Μια πλήρης περιγραφή του σκοπού της εταιρίας.
 • Το μετοχικό κεφάλαιο.
 • Τα ονόματα αυτών που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία.

Η τράπεζα θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό ως προς την προκαταβολή που πρέπει να δοθεί στην Πράξη του Καταστατικού.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή του S.r.l. με το Μητρώο Επιχειρήσεων, ο διευθυντής υπογράφει μία φόρμα του Επιμελητήριου  Εμπορίου, την οποία θα καταθέσουμε

 Νεοσύστατη εταιρεία

Μετά την πράξη σύστασης ενώπιον συμβολαιογράφου.

 • Η νεοσύστατη εταιρεία πρέπει να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ίδρυσης
 • Το Μητρώο Επιχειρήσεων θα ενημερώσει όλες τις άλλες αρχές (INPS, INAIL, φορολογικές αρχές), κανωντας αίτημα για τον φορολογικό κώδικα και τον αριθμό ΦΠΑ, καθώς και της εκπλήρωσης όλων των άλλων υποχρεώσεων φορολογικές και κοινωνικές
 • Η νεοσύστατη εταιρεία έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της κατά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της εγγραφής
Ιταλία Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £4800
 • Επίσημη έδρα - £1600
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £660
Ιταλία Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £1600
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £660
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Ιταλία Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 2 εβδομάδες για εγγραφή της Ιταλία εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μια εταιρεία Srl απαιτεί μόνο 1 διευθυντή, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος διαβατηρίου της Ε.Ε.
 • Διευθυντές - οι διευθυντές χρειάζονται ένα φορολογικό αριθμό πριν από τον διορισμό τους
 • Μέτοχοι - ένας μόνο μέτοχος απαιτείται, οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Έδρα της εταιρείας - Απαιτείται ένα εγγεγραμμένο Ιταλία γραφείο, το οποίο μπορούμε να παρέχουμε
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας