Σχηματισμός εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ

Η ίδρυση μιας εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ διαρκεί περίπου 7 ημέρες και έτοιμες εταιρείες είναι διαθέσιμες

Το πακέτο μας για σχηματισμό εταιρείας του Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνει τα εξής:

 • Αναζήτηση και κράτηση του ονόματος της εταιρείας
 • Προετοιμασία και υποβολή των εντύπων για Εγγραφή Εταιρείας
 • Προετοιμασία του Καταστατικού της Εταιρείας
 • Πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης από την Εφορία
 • Πληρωμή Επαγγελματικών Τελών
 • (Συμπεριλαμβανομένου του τέλους αίτησης για την συσταση και του τέλους εγγραφής επιχειρήσεων για το πρώτο έτος)
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Διορισμός γραμματέα Εταιρείας: που πρέπει να είναι κάτοικος του Χονγκ Κονγκ
 • Διορισμός και αρχειοθέτηση των πρώτων διευθυντών
 • Εγγραφα της πρώτης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
 • 20 Πιστοποιητικά Μετοχών
 • 4 αντίγραφα του μνημονίου και των Αρθρων του Καταστατικού
 • Όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά  παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL

Απαιτήσεις για Σχηματισμό Εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ

Απαιτήσεις για το σχηματισμό και την καταγραφή μίας Ε.Π.Ε. στο Χονγκ Κονγκ

Μονο 1 Μέτοχος + 1 Διευθυντής + 1 Γραμματέας της Εταιρείας απαιτείται

Απαιτείται ένας ιδιώτης Διευθυντής

Μέτοχοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις ή ιδιώτες

‘Ενας Μέτοχος μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως Διευθυντής

Ο Γραμματέας της Εταιρείας πρέπει να είναι κάτοικος του Χονγκ Κονγκ ή μια εταιρεία του Χονγκ Κονγκ

Ένας μόνο Διευθυντής  δεν μπορεί να δράσει ως Γραμματέας της Εταιρείας

Το πρότυπο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι HKD1.00

Η εταιρεία πρέπει να έχουν εγγεγραμμένο γραφείο στο Χονγκ Κονγκ

Διαδικασία Σύστασης Εταιρείας

Οργανόνουμε την προετοιμασία του μνημονίου και των άρθρων του Καταστατικού και τη Δήλωση Συμμόρφωσης για την εταιρεία σας του Χονγκ Κονγκ. Στη συνέχεια, τα ακόλουθα έγγραφα κατατίθενται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μαζί με τις κατάλληλες αμοιβές για την εφαρμογή του Πιστοποιητικού του Καταστατικού:

 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της εταιρείας
 • Μια Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης
 • Ποσοστά Μετοχικού Κεφαλαίου,  εγκεκριμέμο και εκδομένο
 • Λάμβανουμε το πιστοποιητικό του Καταστατικού από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και, στη συνέχεια, το αρχείο ακόλουθων συμπληρωματικών εγγράφων:
 • Κοινοποίηση του διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέα της Εταιρείας
 • Επιστολή διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
 • Συγκατάθεση να ενεργεί ως σύμβουλος
 • Ανακοίνωση για την επιβεβαίωση του Εγγεγραμμένου Γραφείου αρχειοθετείται

Όνομα Εταιρίας

Το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι είτε στα αγγλικά, κινέζικα ή να είναι νηολογημένα σε δύο γλώσσες. Μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του ονόματος της εταιρείας σας με το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, έχουμε προετοιμάσει όλα τα έγγραφα για την ίδρυση της εταιρείας σας στο Χονγκ Κονγκ.

Διευθυντές

Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται και δεν υπάρχουν περιορισμοί για την ιθαγένεια και δεν υπάρχει καμία απαίτηση για συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου να πραγματοποιηθούν στο Χονγκ Κονγκ.

Μέτοχοι

Μόνο ένας μέτοχος απαιτείται και συνελεύσεις των μετόχων δεν χρειάζεται να λάβουν χώρα στο Χονγκ Κονγκ. Οι εξ ονόματος μέτοχοι επιτρέπονται και η ανωνυμία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της υπηρεσίας μας.

Γραμματέας της Εταιρείας

Μια εταιρεία του Χονγκ Κονγκ πρέπει να έχει ένα Γραμματέα της Εταιρείας ο οποίος μπορεί να είναι είτε ένα άτομο ή μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Εάν ο γραμματέας είναι ένα άτομο, πρέπει να είναι κάτοικος του Χονγκ Κονγκ. Εάν ο γραμματέας είναι μια εταιρεία, στη συνέχεια, η έδρα πρέπει να είναι στο Χονγκ Κονγκ.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μπορούμε να ενεργούμε ως Γραμματέας της Εταιρείας για την εταιρεία σας.

(Α) Συμμόρφωση με το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών & Υπενθυμίσεις

(Β) Το όνομα του Γραμματέα της Εταιρείας θα εγγραφεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για 12 μήνες.

(Γ) Προετοιμασία και υποβολή Ετήσιας Απόδοσης

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να εκδοθεί σε μια επιλογή από τα σημαντικότερα νομίσματα.

Ένας νέος νόμος θεσπίζει ένα σύστημα χωρίς ονομαστική αξία των μετοχών που ισχύει για όλες τις μετοχές ανωνύμων εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ.

Καταχωρημένο Γραφείο

Ένα Εγγεγραμμένο Γραφείο θα πρέπει να διατηρηθεί στο Χονγκ Κονγκ για την εταιρεία σας, όπου μπορείτε να λαμβάνετε αλληλογραφία από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ.

Εάν η διεύθυνση του γραφείου χρησιμοποιείται ως επαγγελματική αλληλογραφία, όπως η λήψη μηνυμάτων από τους συνεργάτες, τους πελάτες, τράπεζες, κλπ, μια αμοιβή υπηρεσιών για εικονικό γραφείο και προώθησης της αλληλογραφίας θα προκύψει.

Εταιρικά Έγγραφα

Κινέζικα ή Αγγλική Γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση των εταιρικών έγγράφων.

Σφραγίδα εταιρείας

Μια εταιρική σφραγίδα στο Χονγκ Κονγκ είναι υποχρεωτική για τις εταιρείες του Χονγκ Κονγκ.

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μια Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 18 μηνών από την σύσταση, στη συνέχεια, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, για να λάβουν οι διευθυντές τους λογαριασμούς και να εκλέξουν / διορίσουν αξιωματικούς.

Φόρος στο Χονγκ Κονγκ

Μόνο τα κέρδη των οποίων η πηγή είναι το Χονγκ Κονγκ μπορεί να φορολογηθούν, τα κέρδη που προέρχονται από αλλού, δεν υπόκεινται σε φόρο στο Χονγκ Κονγκ. Εάν το εισόδημα της εταιρείας είναι εξ ολοκλήρου έξω από το Χονγκ Κονγκ, μπορεί να το δηλώσει και να διεκδικηθεί υπεράκτιο εισόδημα από την εφορία του HK.

Η τοποθεσία όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι το κλειδί για το αν τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται στο Χονγκ Κονγκ.

Ως παράδειγμα μια εμπορική εταιρεία του Χονγκ Κονγκ δεν θα υπόκεινται σε φόρους στο Χονγκ Κονγκ, αν

(Α) Η εταιρεία δεν έχει καμία φυσική έδρα λειτουργίας στο Χονγκ Κονγκ (είναι δυνατή η χρήση εικονικής υπηρεσίας του γραφείου μας για την παραλαβή των δηλώσεων των τραπεζών και επιχειρήσεων και η εταιρεία σας θα θεωρηθεί ως μη λειτουργούσα στο Χονγκ Κονγκ)

(Β) Η εταιρεία δεν έχει κανένα μέλος του προσωπικού στο Χονγκ Κονγκ και το εξωτερικό προσωπικό σπάνια επισκέπτεται το Χονγκ Κονγκ

(Γ) Η εταιρεία έχει ένα εξωτερικό γραφείο στο οποίο το προσωπικό της εταιρείας  εργάζεται

(Δ) Η εταιρεία διαπραγματεύεται και υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές της, έξω από το Χονγκ Κονγκ

(Ε) Η εταιρεία δεν έχει πελάτες με έδρα το Χονγκ Κονγκ και δεν λαμβάνει πληρωμές από τους πελάτες του Χονγκ Κονγκ σε τραπεζικούς λογαριασμούς

(Ζ) Η εταιρεία δεν έχει προμηθευτές με έδρα το Χονγκ Κονγκ και δεν κάνει πληρωμή στους προμηθευτές του Χονγκ Κονγκ μέσω τραπεζικούς λογαριασμούς

(Ι) Τα προϊόντα της εταιρείας δεν εισέρχονται στο Χονγκ Κονγκ

Αν μια εταιρεία του Χονγκ Κονγκ πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για την απαλλαγή από το φόρο των υπερακτίων κερδών κατά την υποβολή ετήσιων κερδών στην φορολογική δήλωση.

Χονγκ Κονγκ Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £340
 • Επίσημη έδρα - £480
 • Κυβέρνητική Χρέωση - £170
 • Πιστοποιητικό εγγραφής επιχειρήσεων - (HKD 2250) - £255
 • Γραμματέας της εταιρείας - £320
Χονγκ Κονγκ Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £480
 • Ετήσια απόδοση εταιρείας, κυβερνητικά τέλη - (HKD 105) - £15
 • Άδεια Χρήσης Εταιρείας, Τέλη Ανανέωσης - (HKD 2720) - £285
 • Γραμματεας της εταιρείας - £320
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Χονγκ Κονγκ Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - 7 ημέρες για να συσταθεί η Χονγκ Κονγκ εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι HKD 1
 • Γραμματέας της Εταιρείας - τοπικός απαιτείται γραμματέας εταιρείας
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας