Η ίδρυση εταιρείας στη Γερμανία

Το εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία και επεκτείνεται συνεχώς.

Η GmbH (EΠΕ) αποτελεί εμπορική εταιρία κατά την έννοια του γερμανικού εμπορικού κώδικα. Η ίδρυση μπορεί να γίνει και από ένα μόνο πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα. Εταίροι μπορούν να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, ακόμη και άλλες εταιρίες. Απαραίτητη είναι η σύναψη καταστατικού, το οποίο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: Επωνυμία, έδρα και σκοπό της εταιρίας

Ίδρυσης Εταιρείας στην Γερμανία- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) - Βασικά Σημεία

Από την ανεύρεση της κατάλληλης επωνυμίας , την προετοιμασία των απαραιτήτων εγγράφων έως και την εκπροσώπηση σας ενώπιον του συμβολαιογράφου, τη συνοδευτική διερμηνεία και μετάφραση των συμβολαίων σας μέχρι το άνοιγμα λογαριασμού στην επιθυμητή τράπεζα σας συνοδεύουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας για την σωστή διασφάλιση των συμφερόντων σας.

 • Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ Γερμανών πολιτών και μη και δεν υπάρχει περιορισμός στον επαναπατρισμό κεφαλαίων.
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Διευθυντές - ένας διευθυντής πρέπει να ταξιδέψει στη Γερμανία για να ολοκληρώσει την σύσταση
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - 100% ξένοι μέτοχοι επιτρέπονται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου για μία GmbH είναι €25,000
 • Η GmbH είναι η πιο κοινή μορφή ανώνυμης εταιρείας στη Γερμανία. Αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο είδος εταιρείας, όπως η ισπανική SL, γαλλική Sarl, ολλανδική BV, ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο Ltd

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την ίδρυση της εταιρείας σας στην Γερμανία ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Επωνυμία Εταιρείας
 • Διευθυντής / ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Μέτοχος/οι πλήρες όνομα και διεύθυνση

Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρέχονται:

 • Απόδειξη ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, φωτογραφική άδεια οδήγησης
 • Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας. Λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος ή αερίου ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή δήλωση τράπεζας που χρονολογείται μέσα στους τελευταίους 3 μήνες

Η ίδρυση μίας Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

 • Εμείς εγγράφουμε την προτεινόμενη ονομασία της εταιρείας σε τοπικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εμπορίου
 • Έτοιμάζουμε το σχέδιο του καταστατικού και τη συμφωνία έναρξης, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται στο τοπικό Εμπορικό Μητρώο
 • Παρέχουμε βοήθεια με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Σύνταξη των άρθρων του Καταστατικού
  • Αρχειοθέτηση των εγγράφων με το Εμπορικό Μητρώο - Handelsregistereintragung
  • Διορίσμός των διευθυντών
  • Πιστοποιητικό σύστασης
  • Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
  • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL Courier

  Όνομα εταιρείας

  Το όνομα μιας GmbH πρέπει να προέρχεται από το επίθετο ενός ή του συνόλου των μετόχων της. Εναλλακτικά, θα πρέπει να περιέχει ένα συστατικό από το οποίο το αντικείμενο ή η φύση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να συναχθεί, και είναι εύκολα κατανοητό. Το όνομα της εταιρείας μπορεί να περιέχει ένα μείγμα τόσο του επωνύμου του μετόχου (-ων) και την φύση της επιχείρησης. Εκτός από αυτό, κάποιος μπορεί να επιλέξει να προσθέσει μια φανταστική ονομασία. Περαιτέρω απαιτείται από το νόμο μια ένδειξη της εταιρικής μορφής, στην προκειμένη περίπτωση της γερμανικής ισοδύναμης με μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, «Gesellschaft mit beschränkter Haftung », ή «GmbH».

  Το όνομα της εταιρείας ελέγχεται με το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας.. Χρειαζόμαστε επιβεβαίωση από το γερμανικό Εμπορικό Μητρώο, το "Handelsregister".

  Διευθυντές

  Οι διευθυντές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιοδήποτε χώρα

  Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται

  Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός κάτοικος ως διευθυντής

  Μέτοχοι

  Οι μέτοχοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιοδήποτε χώρα

  Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται. Αυτός μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διευθυντή

  Δεν υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού των μετόχων

  Επιτρέπονται Nominee μετόχοι. Η System Day μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία

  Μετοχικό Κεφάλαιο

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (GmbH) πρέπει να είναι τουλάχιστον € 25.000.

  Σε ένα συνηθισμένο GmbH, το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται στο ύψος των € 25.000 και διαιρείται σε μετοχές με ελάχιστη ονομαστική αξία € 100. Όταν εγγράφετε η εταιρεία, ο τραπεζικός σας λογαριασμός πρέπει να ανοίξει αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης ίδρυσης με τον συμβολαιογράφο, και το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό αυτό.

  Handelsregister - Καταχώρηση  στο Εμπορικό Μητρώο

  Ένας συμβολαιογράφος θα έγγραψει το καταστατικό της εταιρείας, αλλά και θα εξακριβώσει την εφαρμογή για την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο. Κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί με το τοπικό γραφείο εμπορίου (Gewerbeamt) του δήμου στον οποίο η επιχείρηση βρίσκεται.

  Το υπεύθυνο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εμπορίου θα ζήτησει από το τοπικό δικαστήριο να υποβάλει δήλωση εμπειρογνωμόνων.

  Η GmbH αποκτά τα δικαιώματα νομικού προσώπου από το σημείο καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο. Ως εκ τούτου, η εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο πρέπει να ακολουθείται από εγγραφή στο γνώστό Γραφείο Δημόσιας Τάξης (Amt für öffentliche Ordnung), ή Γραφείο Δημάρχου (Bürgermeisteramt).

  Καταχώριση της εμπορικής διαδικασίας,

  Η διάρκεια της διαδικασίας ίδρυσης είναι αποφασισμένη, σε μεγάλο βαθμό, από τυχόν πρόσθετες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, και το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Διαφορετικά, μία περίοδος 6 εβδομάδων, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία ο συμβολαιογράφος αποστέλλει τα έγγραφα κυκλοφορίας για το τοπικό δικαστήριο, μπορεί να υπολογιστεί.

  Γερμανίa Εγγραφής Εταιρειών
  • Εγγραφή εταιρειών - £2350
  • Επίσημη έδρα - £1060
  • Γερμανός συμβολαιογράφος  - €900
  • Τέλη εγγραφής στο δικαστήριο - €150
  • Βοήθεια για τραπεζικό λογαριασμό - £620
  • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £850
  Γερμανίa Ετήσια τέλη ανανέωσης
  • Επίσημη έδρα - £1060
  • Κυβέρνητική Χρέωση - €150
  • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £850
  • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
  Γερμανίa Πλεονεκτήματα
  • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 1 - 2 εβδομάδες για εγγραφή της εταιρείας σας
  • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
  • Διευθυντές - ένας διευθυντής πρέπει να ταξιδέψει στη Γερμανία για να ολοκληρώσει την σύσταση
  • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
  • Μέτοχοι - 100% ξένοι μέτοχοι επιτρέπονται
  • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου για μία GmbH είναι €25,000
  • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας τα 20 χρόνια εμπειρίας μας, σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας