Ιδρυση Εταιρείας στην Εσθονία

Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας στην Εσθονία.

Η Εσθονία Έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή οικονομία, ελκυστική προς τους ξένους επενδυτές. Αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόπιστη επιλογή σύστασης εταιρείας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από το 2011 είναι μέλος της Ε.Ε. και το νόμισμά της είναι το ευρώ, καταφέρνοντας να αποτελεί μια λύση για ίδρυση εταιρείας.

Το φορολογικό καθεστώς της Εσθονίας, θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό, καθώς από τη στιγμή που δε διανέμονται ως μέρισμα τα εταιρικά κέρδη, το ποσοστό φορολογίας των εταιρικών κερδών είναι μηδενικό.

Στην Εσθονία, μέσω του e-residency και οι μη μόνιμοι κάτοικοι της, από κάθε σημείο της γης, μπορούν να έχουν μια ψηφιακή κάρτα, με την οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Εσθονία, γεγονός που φανερώνει την καινοτομία και τη διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.

ΠΡΟΤΕΡΉΜΑΤΑ ΊΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΊΑ

Η Εσθονία είναι μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης
Από το 2000 και μετά με φορολογικές τροποποιήσεις η Εσθονία χαρακτηρίζεται ως χώρα χαμηλής φορολογίας.
Σύγχρονο και ασφαλές τραπεζικό σύστημα
Καλή συνεννόηση σε Αγγλική και Ρωσική γλώσσα
Γρήγορη ίδρυση εταιρείας από ξένους επενδυτές και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Για τους επενδυτές εκδίδονται ευρωπαϊκές άδειες παραμονής
Η Εσθονία διαθέτει ένα σύστημα φορολογίας, με μηδενικό ποσοστό φορολογίας εταιρικών κερδών από την στιγμή που δεν διανέμονται ως μέρισμα.
Παρά την οικονομική κρίση το φορολογικό σύστημα της Εσθονίας παραμένει σταθερό.
Για τα εταιρικά κέρδη δεν υφίσταται φόρος εισοδήματος με την προϋπόθεση να γίνει διανομή αυτών με αποτέλεσμα μεγάλα κέρδη να είναι αφορολόγητα.
Επιπλέον η συγκέντρωση κερδών μπορεί να γίνει αφορολόγητα στην Εσθονία, γεγονός που επιτρέπει σε έναν επενδυτή να συγκεντρώνει τα κέρδη του σε μια εσθονική εταιρεία και να τα επενδύει μέχρι να φθάσουν ένα επίπεδο που να τον ικανοποιεί για πώληση των μετοχών του χωρίς να υπόκειται σε καμία φορολογία.

Βασικά Σημεία

 • Κράτηση του ονόματος της Εταιρείας
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Ετοιμάζομαι Αιτήσεις Εγγραφής της Εταιρείας σας
 • Σύνταξη των άρθρων του Καταστατικού
 • Αρχείο των εγγράφων με το Κεντρικό Εμπορικό Μητρώο
 • Διορισμός των διευθυντών
 • Αρχική αμοιβή για την κυβέρνητική άδεια που καταβάλλεται για την ίδρυση
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Έκδοση μετοχών και παραγωγή Πιστοποιητικά Μετοχών
 • Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL Courier

Εσθονία - Εγγραφή Εταιρείας - Osaühing ή OÜ

Για την σύσταση της OÜ εταιρεία σας στην Εσθονία, ζητούμε τα ακόλουθα:

Λεπτομέρειες των μετόχων

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης
 • Αν μέτοχος είναι εταιρεία τότε ένα νομιμοποιημένο απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της σχετικής χώρας που δείχνει το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου, διεύθυνση, των διευθυντών και των μετόχων της εταιρείας

Άλλες πληροφορίες:

 • Η Εσθονική διεύθυνση της εταιρείας - Μπορούμε να σας παρέχουμε μια έδρα, αν είναι απαραίτητο
 • Το ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου είναι 40.000 EEK
 • Τα προσωπικά στοιχεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου - τα ονόματα, τις διευθύνσεις και ημερομηνία γέννησης

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο για μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 40.000 EEK (€ 2500) και εάν το μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 40.000 EEK τότε η επιχείρηση πρέπει να έχει έναν ελεγκτή.

Εγγραφή ΦΠΑ

Μετά την είσοδο της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο, ο αρχικός λογαριασμός όπου έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μεταφερθεί σε τρεχούμενο λογαριασμό. Θα χρησιμοποιήσετε αυτό το λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ της εταιρείας.

Εσθονία - Καταστατικό Εταιρείας OÜ

Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι η πιο κοινή μορφή εμπορικής εταιρείας στην Εσθονία και ίσως η πιο εύκολη λύση για τα έργα με μικρό αριθμό ιδιοκτητών και  εργαζομένων. Αυτή η μορφή της εμπορικής εταιρείας είναι ελκυστική λόγω της χαμηλής απαίτησης μετοχικού κεφαλαίου και ένα σχετικά εύκολο σύστημα διαχείρισης.

Χρονοδιάγραμμα γισ σύσταση στην Εσθονία

Μια νέα ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η ίδρυση διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες, ωστόσο έτοιμες εταιρείες είναι διαθέσιμες για εμπόριο αμέσως.

Διευθυντές - Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το όργανο που αντιπροσωπεύει και κατευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας. Μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέλη και τα μέλη δεν χρειάζεται να είναι μέτοχοι. Τουλάχιστον το ήμισυ του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρέπει να κατοικεί στην Εσθονία, η οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΕΕ ή την Ελβετία.

Όνομα Εταιρίας

Το όνομα της εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά πρέπει να είναι μοναδικό, ένα καταχωρημένο όνομα μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος και ορισμένα ονόματα απαγορεύονται από το Εσθονικό εταιρικό δίκαιο.

Καταχωρημένο γραφείο

Όλες οι  επιχειρήσεις χρειάζονται μια έδρα στην Εσθονία, όπου οι αρχές μπορούν να στείλουν επίσημες επιστολές.

Ταξίδι

Συνήθως συνιστάται να επισκεφθείτε την Εσθονία να την σύσταση μια νέας εταιρείας, προκειμένου να υπογραφούν οι συμβολαιογραφικές πράξεις. Ωστόσο, είναι δυνατόν να εκπροσωπειθείται από πληρεξούσιο πιστοποιημένο με Apostille και μπορούμε να σας εκπροσωπείσουμε.

Απαιτείται

Για να συσταθεί μια εταιρεία OÜ στην Εσθονία απαιτούνται τα εξής:

 • Το πλήρες όνομα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση και την εθνικότητά τους
 • Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση των μετόχων και ημερομηνία γέννησης
 • Τα αντικείμενα της εταιρίας, προσδιορίζοντας την κύρια δραστηριότητα
 • Την εσθονική διεύθυνση της εταιρείας,. Μπορούμε να σας παρέχουμε μια έδρα, αν είναι απαραίτητο και επικοινωνία, αυτό μπορεί να είναι ένας αριθμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου
 • Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που επιθυμείτε να επενδύσετε? Το ελάχιστο είναι 40.000 EEK
 • Το όνομα Εταιρίας
 • Το ποσό του κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών που αναλήφθηκαν από κάθε μέλος

Υποκατάστημα στην Εσθονία

Εταιρείες πρέπει να λάβουν άδεια για να ανοίξει υποκατάστημα στην Εσθονία από το Εμπορικό Μητρώο

Σύσταση της εταιρείας

Αφού υποβληθεί το όνομα της εταιρείας  Osaühing  σε εμάς μπορεί να χορηγηθεί έγκριση μέσα σε μερικές ώρες. Το όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα και μπορείτε να προβείτε σε δωρεάν έλεγχο όνοματος τώρα, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ελέγχου μας. Αφού έχετε επιβεβαιώσει ότι επελέξατε όνομά  που είναι διαθέσιμο, θα παρέχεται ένα Πιστοποιητικό κράτησης ονόματος.

Αν το μετοχικό κεφάλαιο είναι υψηλότερο από € 25.000 θα πρέπει να καταθέσετε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο σε εσθονικό τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια, συντάσσομαι το Καταστατικό, στο οποίο περιγράφεται το είδος της εταιρείας  ο τομέας δραστηριότητας και τον αριθμό,  αξία και το είδος των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Αν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από € 25.000 το μετοχικό κεφάλαιο δεν πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων .

Με το πιστοποιητικό Κράτησης Ονόματος, το Καταστατικό και, αν έχετε ένα Πιστοποιητικό Κατάθεσης, θα εγγραφη ηεπιχείρησής σας με το Μητρώο  Εμπορίου (που συνήθως αναφέρεται ως το Εμπορικό Μητρώο της Εσθονίας).

Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, ο γραμματέας θα εκδώσει πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο είναι απαραίτητη για να εγγραφείτε για το ΦΠΑ στο Εθνικό Φορολογικό Συμβούλιο. Η εταιρεία θα πρέπει να καταχωρηθεί ως πληρωτής ΦΠΑ, εφόσον ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβαίνει τα € 16.000 ανά ημερολογιακό έτος.

Το γενικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ίδρυση είναι λιγότερο από μία εβδομάδα.

5 Πλεονεκτήματα για την δημιουργία μίας Private Limited Company / OÜ στην Εσθονία

 1. Η Εσθονία έχει το χαμηλότερο φορολογικό βάρος στην ΕΕ. Ο φόρος εισοδήματος είναι 21%, αλλά οι επιχειρήσεις της Εσθονίας φορολογούνται μόνο όταν προβούν σε διανομή κεδρων. Εάν μια εταιρεία επανεπενδύει τα κέρδη στην επιχείρηση, η εταιρεία πληρώνει μηδενικό φόρο.
 2. Η Εσθονία παρέχει ένα σταθερό κλίμα  επενδύσειων. Το Εσθονικό δημόσιο χρέος είναι λιγότερο από το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το κόστος του δημόσιου τομέα είναι σχετικά χαμηλό, και η χώρα έχε οφέλη από ένα απλό φορολογικό σύστ
 3. Η δημιουργία μιας επιχείρησης στην Εσθονία είναι τόσο γρήγορη, διότι το εμπορικό μητρώο μπορεί να έρχεται σε επαφή με ηλεκτρονικά μέσα. Ομοίως, οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν τους φόρους μέσω του e-εφορία σε λιγότερο από 10 λεπτά.
 4. Νέα εσθονική νομοθεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συσταθούν χωρίς σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου. Υπό την προϋπόθεση οτι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δεν είναι μικρότερο από € 2.500 και όχι πάνω από € 25.000, και ότι οι μέτοχοι  δεν κάνουν προ-πληρωμές, η εταιρεία μπορεί να σχηματιστεί χωρίς κεφάλαιο.
 5. Μια Εσθονική Private Limited Company (Ε.Π.Ε.) απαιτεί ελάχιστη υποδομή. Υπό την προϋπόθεση το άτομο είναι ένας πολίτης της ΕΕ, μια εσθονική OÜ απαιτεί μόνο ένα διευθυντή (τουλάχιστον το 50% των διευθυντών πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ). Η διευθυντής μπορεί επίσης να είναι ο μοναδικός μέτοχος.
Εσθονία Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £1080
 • Επίσημη έδρα - £480
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
Εσθονία Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £320
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Εσθονία Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα  - 1-2 eβδομάδες για να συσταθεί η Εσθονία εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο 1 διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος/α για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι (40,000 EEK) - €2500
 • Έδρα της εταιρείας - Απαιτείται ένα εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας σας, το οποίο μπορούμε να παρέχουμε
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας