Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι - Σχηματισμός Εταιρείας ΔΕΕ (Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία)

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Σχηματισμός Εταιρείας - Βασικά Σημεία

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (ΒΠΝ) είναι ένα καθιερωμένο διεθνές οικονομικό κέντρο και είναι κορυφαία στην παγκόσμια αγορά για Διεθνείς Επιχειρηματικές Εταιρίες (ΔΕΕ) με περισσότερες από 853,000 εγγεγραμμένες εταιρείες μέχρι σήμερα κάτω από την δικαιοδοσία τους.

Η νομοθεσία περί Διεθνών Επιχειρηματικών Εταιρειών ψηφίστηκε το 1984 και δημιούργησε τη Διεθνή Εταιρεία Επιχειρήσεων (IBC), η οποία είναι και η προτιμώμενη εταιρεία χρήσης υπεράκτιων (offshore) δραστηριοτήτων.

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (BVI) είναι μια βρετανική αποικία, στην Καραϊβική.Διατηρούν μια σταθερή πολιτική δομή και η εσωτερική τους νομοθεσία βασίζεται στις αρχές του Αγγλικού δικαίου και νομικού συστήματος, απολαμβάνοντας έτσι μια υψηλή σταθερότητα. Το εθνικό νόμισμα είναι το δολάριο των ΗΠΑ και η επίσημη γλώσσα η αγγλική.

 • Διευθυντές - Μόνο ένας διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται για την εταιρεία
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος απαιτείται οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Λογαριασμοί - καμία υποχρέωση υποβολής λογαριασμών ή οικονομικών καταστάσεων
 • Φόρος - μία Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία (ΔΕΕ / IBC) απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος που προέρχεται  εκτός των Βρετανικών Παρθένων Νήσων
 • Επωνυμία - το όνομα της εταιρείας πρέπει να καταλήξει σε Ltd., Inc, Corp, SA
 • Εμπιστευτική δομή - δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατάθεσης των ονομάτων των διευθυντών και μετόχων με τις κυβερνητικές αρχές
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Στις BΠΝ, μία Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία (ΔΕΕ) έχει πολύ γρήγορη και απλή εγγραφή με ελάχιστες απαιτήσεις  παρέχοντας προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των περιουσιακών στοιχείων. Υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία σας δεν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, απαλλάσσεται πλήρως από φόρο.

Άλλα Πλεονεκτήματα Εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους:

 • Ανταγωνιστικό κόστος σύστασης και συντήρησης
 • Γρήγορες διαδικασίες σύστασης και απλή σε εξέλιξη διοίκηση
 • Λεπτομέρειες των διευθυντών, στελέχων και μετόχων παραμένουν εμπιστευτικές
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής των διευθυντών της εταιρείας ή των μετόχων
 • Πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή συναλλαγή έξω από τις ΒΠΝ
 • Όλα τα μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ενοίκια και αποζημιώσεις απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος
 • Απαλλαγή από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και φόρου κληρονομιάς
 • Οι μετοχές μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα
 • Δεν υπάρχει έλεγχος συναλλάγματος
 • Τα μόνα έγγραφα που απαιτείται να κατατεθούν στη Γραμματεία των Εταιρικών Υποθέσεων είναι τα έγγραφα σύστασης που δείχνουν την έδρα και εγγεγραμμένο γραφείο
 • Καμία απαίτηση για υποβολή των λογαριασμών της εταιρείας ή την υποβολή ετήσιων δηλώσεων

Εγγραφή μίας εταιρείας ΙBC (ΔΕΕ)

Μόλις υποβάλετε το όνομα της IBC σας προς εμάς, η έγκριση του ονόματος της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μερικές ώρες. Παραθέτουμε στη συνέχεια το Μνημόνιο και το Καταστατικό της εταιρείας προς τον Γραμματέα, που θα εκδόσει ένα πιστοποιητικό σύστασης  και η νέα εταιρεία σας θα έχει συσταθεί. Το γενικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη σύσταση είναι δύο ημέρες, αν και το γραφείο του γραμματέα είναι αυτοματοποιημένο, το οποίο επιτρέπει η εγγραφή να γίνει εντός 24 ωρών.

Σας προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο σύσταση της εταιρείας σας στις ΒΠΝ που περιλαμβάνει:

 • Κράτηση του ονόματος της εταιρείας σας
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Ετοιμάζομαι τις Αιτήσεις Εγγραφής της Εταιρείας σας
 • Σύνταξη των άρθρων του Καταστατικού
 • Αρχείο των εγγράφων στο Μητρώο Εταιρικών Υποθέσεων
 • Διορισμός των διευθυντών
 • Αρχική αμοιβή αδείας στην κυβέρνηση που καταβάλλεται για την σύσταση
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Έκδοση μετοχών και παραγωγή πιστοποιητικών
 • Παράδοση των εγγράφων με courier

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή υπεράκτιας εταιρείας σας στις ΒΠΝ ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Το όνομα της εταιρείας σας
 • Διευθυντής / ές - ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Μέτοχος /οι - πλήρες όνομα και διεύθυνση

Δικαιολογητικά που υποχρεούστε να παρέχετε

 1. Απόδειξη  ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, άδεια οδηγού με φωτογραφία
 2. Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας. λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, δήλωση τράπεζας που χρονολογείται μέσα στους τελευταίους 3 μήνες

 Τα έγγραφα της εταιρείας σας που θα σας αποσταλούν θα περιέχουν:

 • Πρακτικά της πρώτης εναρκτήριας συνεδρίασης
 • Αντίγραφα του Μνημονίου και του Καταστατικού
 • Πιστοποιητικό εγγραφής
 • Πιστοποιητικά Μεριδίων για κάθε συγκεκριμένο μέτοχο, συν δύο λευκών αδειών

Όνομα εταιρείας

Το όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, εφόσον η σχετική μετάφραση έχει εγκριθεί πρώτα. Το όνομά θα πρέπει να τελειώνει με Ltd, Corp, Inc, SA ή παρόμοιο. Ορισμένες λέξεις απαγορεύονται όπως τα ονόματα που υποδηλώνουν αιγίδα κυβέρνησης ή χώρας.  Η διαδικασία έγκρισης όνοματος διαρκεί λιγότερο από τριάντα λεπτά, και ένα όνομα μπορεί να κρατηθεί για 10 ημέρες.

Μπορείτε να προβείτε σε δωρεάν έλεγχο ονόματος χρησιμοποιώντας τηνυπηρεσία Namecheck της εταιρείας μας.

Διευθυντές

 • Διευθυντές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε. Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται.
 • Τα ονόματα των διευθυντών δεν εμφανίζονται σε δημόσια αρχεία.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός κάτοικος ως διευθυντης.
 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία.

Μέτοχοι

 • Οι μέτοχοι μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε.
 • Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται. Αυτός μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διευθυντή.
 • Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μετόχων.
 • Επιτρέπονται εξ ονόματος μέτοχοι. η SystemDay μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
 • Ο μέτοχος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Όλα τα IBC στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους θα πρέπει να έχουν καταστατική έδρα. Η έδρα είναι εκεί όπου έγγραφα μπορούν να επιδοθούν νομικά στην εταιρεία.

Η έδρα πρέπει να είναι μια φυσική διεύθυνση στις BΠΝ.

Η SystenDay μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κανονικό εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο στις ΒΠΝ ανέρχεται σε US $ 50.000 με το σύνολο των μετοχών να έχουν ονομαστική αξία.

Εγγεγραμμένες Μετοχές

Το Μετοχολόγιο της Εταιρείας συντηρείται από Εγγεγραμμένο εκπρόσωπο της εταιρείας, καθώς οι πληροφορίες πρέπει να  εχουν  απόλυτη εμπιστευτικότητα. Ο εκπρόσωπος μπορεί να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες μόνο στην περίπτωση δικαστικής απόφασης, ή σε επιθεώρηση της εταιρείας με την FSC ή άλλες αρχές στις ΒΠΝ. Ως αποτέλεσμα, η ιδιοκτησία των ονομαστικών μετοχών δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ιδιοκτήτη μετοχών που καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό.

Δημόσιες Εγγραφές

Τα ονόματα των διευθυντών και των μετόχων δεν εμφανίζονται σε δημόσια εγγραφή. Τα μόνα έγγραφα που πρέπει να κατατίθενται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα έγγραφα σύστασης, που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες της έδρας και νηολογημένου πράκτορα. Νέες επιχειρήσεις στις ΒΠΝ πρέπει να γνωστοποιούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Μια εταιρεία ΔΕΕ δεν υποχρεούται να καταθέτει με τον γραμματέα Εταιρικών Υποθέσεων. Τα έγγραφα τα οποία κατατίθενται και είναι διαθέσιμα για δημόσια επιθεώρηση είναι η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό και το πιστοποιητικό εγγραφής.

Γραμματέας της Εταιρείας

Ενας γραμματέας της εταιρείας, δεν αποτελεί απαίτηση σύμφωνα με τον νόμο αλλά ένας γραμματέας μπορεί να διοριστεί για να διευκολυνθεί η υπογραφή υποχρεώσεων.

ΒΠΝ - Έτοιμη Εταιρεία

Έτοιμη Εταιρεία - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Έχουμε έτοιμες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Μια έτοιμη εταιρεία θα είναι επωφελής, εάν μία εταιρεία χρειάζεται επειγόντως, για παράδειγμα, ένας αριθμός καταχώρησης της επιχείρησης, που απαιτείται άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό συμβόλαιο και λίγος χρόνος υπάρχει για τη διαδικασία εγγραφής.

Όλες μας οι έτοιμες εταιρείες είναι ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες με καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Οι εταιρείες δεν είχαν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν ούτε δασμούς ούτε υποχρεώσεις.

Είναι διαθέσιμες αμέσως και πλήρως με ολα τα έγγραφα.

Όλες οι έτοιμες εταιρείες μας:

 • Είναι Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων
 • ΟΙ Μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη
 • Μπορεί να έχoυν ένα μονο διευθυντή και μονο ένα μέτοχο
 • Ο αριθμός καταχώρησης της εταιρείας είναι άμεσα διαθέσιμος
 • Έχουν μεγάλες προσδοκίες και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Μια Έτοιμη Εταιρεία περιλαμβάνει:

 • Τα άρθρα  καταστατικού
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωπο και γραφείο στις ΒΠΝ
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής

Διαδικασία για την απόκτηση έτοιμης εταιρείας

 • Με την υπογραφή των επίσημων εντύπων από το νέους διευθυντές και μετόχους στην οποία συναινούν να αποφασίσουν, η έτοιμη εταιρεία μεταφέρεται πάνω σας και είναι έτοιμη  αμέσως.
 • Τι πλεονεκτήματα έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου με την υπερακτια εταιρεία

  • Με την ίδρυση της εταιρείας αυτής, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: -
  • Ανωνυμία
  • Αποφυγή του πόθεν έσχες –
  • Αποφυγή πληρωμής φόρων κληρονομιάς και μεταβίβασης του ακινήτου –
  • Αποφυγή κατασχέσεων για χρέη
  ΒΠΝ Εγγραφής Εταιρειών
  • Εγγραφή εταιρειών - £480
  • Επίσημη έδρα - £320
  • Κυβέρνητική Χρέωση - US$450
  • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
  ΒΠΝ Ετήσια τέλη ανανέωσης
  • οφείλονται εώς 1η Ιανουαρίου ή 1η Ιουλίου
  • Επίσημη έδρα - £320
  • Ετήσια Κυβέρνητική Χρέωση - US$450
  • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
  • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £175
  ΒΠΝ Πλεονεκτήματα
  • Χρονοδιάγραμμα  - 2-3 ημέρες για να συσταθεί η ΒΠΝ εταιρεία σας
  • Διευθυντές - μόνο 1 διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος/α για την εταιρεία σας
  • Μέτοχοι - μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
  • Μετοχικό κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
  • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας