Βραζιλία - Σύσταση Εταιρείας Sociedade Limitada

Ως ειδικευμένοι στην ίδρυση εταιρειών, μπορούμε να καταχωρήσουμε εταιρείες Sociedade Limitada στη Βραζιλία. Μία εταιρεία SRL είναι παρόμοια με μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε.

Γενικά, μία "Limitada" έχει λιγότερες νομικές διατυπώσεις από μία Ανώνυμη Εταιρία και δεν χρειάζεται να δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις σε επίσημες ή ιδιωτικές εφημερίδες. Επίσης, η "Limitada" σπάνια αποκαλύπτει βασικές οικονομικές πληροφορίες, όπως λειτουργικά έξοδα ή κέρδη στο τέλος του έτους.

Βραζιλία - Βασικά Σημεία

 • Διευθυντές - Δύο διευθυντές απαιτούνται που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μέτοχοι - Μόνο 2 μέτοχοι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτούνται
 • Οι μέτοχοι μπορούν να είναι άτομα ή νομικά πρόσωπα
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Βοήθεια - Με την εμπειρία μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Στόχος μας είναι να κάνουμε μια σύσταση εταιρείας στην Βραζιλία μια απλή διαδικασία για τους πελάτες μας, έχουμε οργανώσει τα πάντα απλά και αποτελεσματικά και είναι εύκολο να πραγματοποιήσετε την όλη διαδικασία ίδρυσης σε απευθείας σύνδεση. Χρειάζονται 4 εβδομάδες να εγγραφεί μία εταιρεία στην Βραζιλία

Χαρακτηριστικά της Sociedade Limitada:

 • Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 εταίρους.
 • Ξένους εταίρους της επιχείρησης πρέπει να εγγράψετε με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φόρων
 • Ο Βραζιλιάνικος νόμος φορολογεί ανάλογα με το μέγεθός, όχι τον τύπον, έτσι ώστε τα έσοδα σας θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά τη φορολογία της εταιρεία σας.

Όνομα Εταιρείας

Θα ελέγξουμε το όνομα της εταιρείας σας πριν από την εγγραφή. Στη Βραζιλία τα ονόματα εταιρειών είναι εγγεγραμμένα σε κρατικό επίπεδο και όχι για το σύνολο της χώρας.

Εταιρικό κεφάλαιο

Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως η απόκτηση μόνιμης βίζας για αλλοδαπή/ό για να διαχειριστεί μια επιχείρηση ή υποβολή αίτησης για άδειες εισαγωγής / εξαγωγής ή καταχωρίσεις.

Διαχείριση

Η διοίκηση ή διαχείριση της Sociedade Limitada στη Βραζιλία πρέπει να πραγματοποιείται από κάτοικο της χώρας, που μπορεί να είναι ένας ξένος με μόνιμη βίζα και άδεια εργασίας.

Υπηρεσία Εγγεγραμμένων Γραφείων

Μπορούμε να παρέχουμε μια έδρα για τους πελάτες μας, όπου οι αρχές μπορεί να στείλουν επίσημες επιστολές. Όλα τα χρηματοοικονομικά και φορολογικά έγγραφα, βιβλία, χαρτιά κλπ πρέπει να διατηρούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της επιχείρησης.

Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων

Οι αντικαταστάτες μέτοχοι επιτρέπονται και η ανωνυμία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της υπηρεσίας μετόχου εξ ονόματος.

Στοιχεία που χρειαζόμαστε για να ιδρύσετε την εταιρεία σας

Για να ιδρύσουμε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Βραζιλία για σας, θα απαιτήσουμε τα εξής:

 • Το ονομα της εταιρείας σας
 • Το πλήρες όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου, την ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Πλήρες όνομα και διεύθυνση των μετόχων
 • Οι σκοποί της εταιρείας, διευκρινίζοντας την κύρια δραστηριότητα
 • Το ποσό του κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών που έχει κάθε μέλος
Βραζιλία Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £3900
 • Επίσημη έδρα - £3500
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £1500
Βραζιλία Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £3500
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £1500
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Βραζιλία Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 3 - 6 μήνες εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - Δύο διευθυντές απαιτούνται που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μέτοχοι - Μόνο 2 μέτοχοι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτούνται. Οι μέτοχοι μπορούν να είναι άτομα ή νομικά πρόσωπα
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας