Μπελίζ – Έγγραφα Εταιρειών

ια να παραγγείλετε Έγγραφα μιας Εταιρείας παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία σας, επιλέξτε τα έγγραφα που απαιτούνται, την εταιρεία, τη μέθοδο παράδοσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή.

Ειδικευόμαστε στην σύσταση Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων (IBC) στο Μπελίζ και είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τα έγγραφα που διατίθενται από το Διεθνές Μητρώο Επιχειρήσεων Εταιρειών.

Μητρώο Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων

Ως παράγοντες σύστασης εταιρειών η εμπειρία μας και η σχέση με το Μητρώο Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων στην αφορολόγητη Μπελίζ σημαίνει ότι μπορούμε να λαμβάνουμε αντίγραφα των εγγράφων εταιρειών.Είμαστε σε θέση να προβούμε σε αναζήτηση όνοματος εταιρείας και να λάβουμε εκθέσεις έρευνας εταιρειών και αντίγραφα επίσημων εγγράφων. Για να παραγγείλετε τα έγγραφα μιας εταιρείας του Μπελίζ παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα σε αυτή τη σελίδα.

Έκθεση Εταιρείας του Μπελίζ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες στο Μπελίζ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, τους μετόχους, τους διευθυντές ή ετήσιους λογαριασμούς. Μπορούν να επιλέξουν εθελοντικά να γίνει αυτό όμως, τελικά, επηρεάζει την ποσότητα των πληροφοριών που μπορείτε να ανακτήσετε με τα έγγραφα της εταιρείας. Μια έκθεση εταιρείας του Μπελίζ θα περιλαμβάνει τουλάχιστον βασικά στοιχεία της εταιρείας, επιβεβαίωση της ύπαρξης της και λίστα οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφοριών έχουν κατατεθεί από την εταιρεία.

 • Πλήρης επωνυμία της εταιρείας
 •  Αριθμός Εγγραφής Εταιρίας
 •  Ημερομηνία σύστασης
 • Τοπικός Αντιπρόσωπος
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Εγγεγραμμένου Αντιπροσώπου
 • Εγγεγραμμένη Διεύθυνση γραφείου
 • Εγγεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Δημόσιες Επενδύσεις
 • Εγγεγραμμένα Έγγραφα ((αν είναι κατατεθειμένα στη Γραμματεία)
 • Στοιχεία εταιρείας - όχι από το μητρώο (εάν υπάρχουν)

Παράδοση: Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PDF)

Χρονοδιάγραμμα: 2 - 3 εργάσιμες ημέρες

Διατήρηση εγγράφων

Αν και υπάρχουν περιορισμένες απαιτήσεις για κατάθεση έγγραφων με το Διεθνές Μητρώο Επιχειρήσεων. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει ορισμένα αρχεία και έγγραφα με Εγγεγραμμένο Αντιπρόσωπο της, όπως: Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας? Μητρώο Μελών? Εγγραφή της Εταιρείας και αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων και εγγράφων που υποβάλλονται στο Μητρώο.

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν χρειάζεται να καταθέσουν ορισμένα από αυτά τα έγγραφα, μια εταιρεία μπορεί να  μην έχει αντίρηση να είναι δημόσια. Αν ενδιαφέρεστε για την αγορά οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα που δεν έχουν κατατεθεί για δημόσια εγγραφή, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα και εμείς θα χαρούμε να ζητήσουμε αυτά τα έγγραφα από την Εγγεγραμμένο Αντιπρόσωπο.

Υποχρεώσεις του Μητρώου Διεθνών Επιχειρηματικών Εταιρειών

Η Νομος του Μπελίζ International Business Companies Act απαιτεί ο Καταχωρητής διατηρεί τις ακόλουθες πληροφορίες.

Έγγραφα Εταιρείας Κατατίθεται στην Γραμματεία
Καταστατικό και τυχόν αλλαγές Ναι
Τα άρθρα του Καταστατικού και τυχόν αλλαγές Ναι
Πιστοποιητικό εγγραφής Ναι
Πιστοποιητικό Αλλαγής Ονόματος (κατά περίπτωση) Ναι
Μητρώο Διευθυντών  Οχι
Μητρώο Μετόχων  Όχι
Μητρώο Χρεώσεις  Όχι, όμως αυτά συχνά κατατήθενται
Λογαριασμοί Εταιρείας  Όχι
Ετήσια καταχώρισή Λίστας Μετόχων και Διευθυντών   Όχι

Αντίγραφα Επισημων Εγγράφων Εταιρείας στο Μπελίζ

Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα γρήγορο, εύκολο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο διεξαγωγής ολοκληρωμένης έρευνας και απόκτηση επίσημων εγγράφων σχετικά με εταιρείες στο Μπελίζ από το Μητρώο Διεθνών Επιχειρήσεων.

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού για οποιαδήποτε υπάρχουσα εταιρεία του Μπελίζ εάν η εταιρεία δραστηριοποιείται και δεν έχει οφειλόμενα τέλη.

Επίσημα αντίγραφα των εγγράφων που κατατέθηκαν στο Μπελίζ μπορούν να ληφθούν για εσάς από το Μητρώο Διεθνών Επιχειρήσεων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αντίγραφα των:

 • Πιστοποιητικό του Καταστατικού της εταιρείας στο Μπελίζ
 • Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας
 •  Άρθρα / καταστατικό

Για την ίδρυση μιας εταιρείας στο Μπελίζ και για να λάβετε αντίγραφα επισήμων εγγράφων της εταιρείας που κατατέθηκαν στο μητρώο εταιρειών μπορεί να απαιτούνται τα ακόλουθ

 • Δέουσα Επιτήρηση - επιβεβαίωση της ύπαρξης μιας εταιρείας στο Μπελίζ
 • Νομικές απαιτήσεις - πιστοποιημένα έγγραφα της εταιρείας

Πιστοποιητικό καλής επιχείρησης

Θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αρχείο pdf αντίγραφο του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας με το πρωτότυπο να ακολουθήσει με το κανονικό ταχυδρομείο ή courier.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού του Καταστατικού

Θα λάβετε ένα pdf αντίγραφο του επικυρωμένου πιστοποιητικού του Καταστατικού το πρωτότυπο θα ακολουθήσει.

Επικυρωμένο αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αρχείο pdf αντίτυπο της βεβαιώσεως Ιδρυτικού Έγγράφου και Καταστατικό της Εταιρείας, το πρωτότυπο θα ακολουθήσει

Συμβολαιογραφικό και Κυβερνητικό Πιστοποιητικό για έγγραφα Εταιρείας

Ένα Κυβερνητικό Πιστοποιητικό επιτρέπει στον παρουσιαστή να παρακάμψει περαιτέρω πιστοποίηση και αμέσως να χρησιμοποιεί τα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα Εταιρείας στο Μπελίζ είναι πλήρης, με πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο φορέα.

Αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη ενός πιστοποιητικού, είτε με σφραγίδα στο ίδιο το έγγραφο ή επισυνάπτεται στο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί:

 • Χώρα προέλευσης του εγγράφου
 • Όνομα και ταυτότητα της υπογραφής - Ηδιότητα με την οποία το έγγραφο έχει υπογραφεί
 • Επίσημη σφραγίδα - Ονομασία της αρχής που έχει τοποθετήσει μια σφραγίδα στο έγγραφο
 • Τόπος, ημερομηνία και αριθμό

Το Κυβερνητικά Πιστοποιητικά μπορούν να ληφθούν για τα περισσότερα έγγραφα της εταιρείας στο Μπελίζ.

Παραγγείλετε Έγγραφα Εταιρείας στο Μπελίζ

Είμαστε σε θέση να λάβουμε ένα Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας από τον Έφορο Εταιρειών το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία είναι σε καλή κατάσταση. Το Πιστοποιητικό μοιάζει με το αρχικό Πιστοποιητικό εγγραφής και χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει επισήμως τη συνεχή νομική υπόσταση της εταιρείας. Επίσης, επιβεβαιώνει ότι όλες οι διοικητικές απαιτήσεις έχουν τηρηθεί. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει επίσης εάν η εταιρεία είναι σε εκούσια εκκαθάριση ή έχουν κινηθεί διαδικασίες για να διαγραφεί η εταιρεία από το Διεθνές Μητρώο Επιχειρήσεων .

Παραγγείλετε Έγγραφα Εταιρείας στο Μπελίζ

Για να αποκτήσετε πλήρη εκθέση έρευνας της εταιρείας, επίσημα έγγραφα ή να προβείτε σε επιβεβαίωση του ονόματος της εταιρείας στο Μπελίζ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Θα ελέξουμε την Εταιρεία με το Διεθνές Μητρώο Επιχειρήσεων και θα σας ενημερώσουμε εκ των οποίων τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σήμερα. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τα αποτελέσματα από το μητρώο εντός 48 ωρών.