Μπελίζ - Σύσταση Εταιρίας IBC

Μία υπεράκτια εταιρεία στo Μπελίζ είναι ιδανική για εταιρείες που προσφέρουν διεθνείς υπηρεσίες και για επενδυτικούς σκοπούς.
Η System Day Ltd είναι μια επαγγελματική εταιρεία σχηματισμού εταιρειών και παροχής εταιρικών υπηρεσιών, που ασχολείται με την Σύσταση Εταιρειών σε περισσότερες απο 40 χώρες. 
Εμείς θα οργανώσουμε τα πάντα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή της εταιρείας σας στο Μπελίζ. Παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.

Μπελίζ - Βασικά Σημεία

H Μπελίζ είναι μια ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα της Κοινοπολιτείας που βρίσκεται στην ακτή της Καραϊβικής της Κεντρικής Αμερικής. Προσφέρει αφορολόγητες Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (IBC), δυνάμει του IBC Νόμου του 1990 που βασίζεται στο Βρετανικό μοντέλο των Παρθένων Νήσων. Το IBC είναι σχεδιασμένο για να σχηματίζεται εύκολα, και με το πλεονέκτημα να είναι σε θέση να διεξάγει επιχείρησεις παγκοσμίως.

 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας - απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας - απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο -  Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Φορολογία - Απαλλαγή από τη φορολογία στο Μπελίζ
 • Εμπιστευτική δομή - τα ονόματα των διευθυντών και μετόχων δεν κατατίθενται στα κυβερνητικά αρχεία
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Η Μπελίζ IBC (Διεθνής Εταιρεία Επιχειρήσεων) είναι μια υπεράκτια εταιρεία η οποία διεξάγει εμποριο και επιχειρηματική δραστιριότητα εκτός του Μπελίζ. Η IBC είναι ουσιαστικά για υπεράκτιες δραστηριότητες, η IBC σας δεν μπορεί να έχει περιουσία στο Μπελίζ ή να ασκεί δραστηριότητες με κατοίκους του Μπελίζ. Η IBC σας πρέπει να έχει καταστατική έδρα και πράκτορα στο Μπελίζ.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να εγγραφή μια υπεράκτια εταιρεία στην Μπελίζ ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Το όνομα της εταιρείας
 • Όνομα και διεύθυνση του διευθυντή
 • Όνομα και διεύθυνση των μετόχων

Εγγραφή μίας Μπελίζ IBC

Παίρνει 2 ημέρες για την εγγραφή μιας εταιρείας στο Μπελίζ. Αφού το όνομα της IBC σας θα υποβληθεί προς έγκριση αυτο μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μερικές ώρες. Στη συνέχεια το μνημόνιο και το Καταστατικό της εταιρείας θα καταβληθούν στον Γραμματέα Εταιρειών και το πιστοποιητικό εγγραφής θα εκδοθεί και η νέα σας εταιρεία θα έχει συσταθεί.

Διευθυντές

 • Οι Διευθυντές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε.
 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται.
 • Τα ονόματα των διευθυντών δεν εμφανίζονται σε δημόσια αρχεία.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να ορισθεί ένας κάτοικος της Μπελίζ ως διευθυντής.
 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρία.

Μέτοχοι

 • Οι μέτοχοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα
 •  Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται. Αυτός μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διευθυντή.
 • Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μετόχων.
 •  Ο μέτοχος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Πρέπει να έχετε εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο και την καταστατική σας έδρα στο Μπελίζ και η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εγγραφής.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το συνήθες μετοχικο κεφάλαιο για μία Διεθνής Εταιρεία Επιχειρήσεων IBC στο Μπελίζ είναι $50.000 δολλάρια των ΗΠΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σας  μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε νόμισμα. Μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να εκδωθεί και καταβεβληθεί.

Αρχεία της Εταιρειας

Η εταιρεία σας δεν χρειάζεται να τηρεί μητρώα στο Μπελίζ. Εάν η εταιρεία επιλέξει να τηρεί αρχεία μπορούν να διατηρούνται οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν υπάρχει απαίτηση να κατατεθούν σε ένα δημοσιονομικό δελτίο.

Βασικά χαρακτηριστικά της Μπελίζ IBC:

Η νομοθεσία στο Μπελίζ προσφέρει μερικά από τα πιο ευέλικτα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα σήμερα, με πολύ ελάχιστες απαιτήσεις για την εγγραφή. Σε αυτά περιλαμβάνονται

 • Δεν χρεάζονται διευθυντές
 • Η γνωστοποίηση των δικαιούχων δεν απαιτείται
 • Οί ονομαστικοι μέτοχοι επιτρέπονται
 • Απαλλαγή από την καταβολή τοπικών φόρων
 • Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν με ή χωρίς ονομαστική αξία και σε οποιοδήποτε νόμισμα
 • Δεν χρεαιάζεται λογιστική παρακολούθησης ή τά αρχεία δεν χρειάζονται να κατατεθεύν στο Μπελίζ
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο
 • Το μητρώο μετόχων μπορεί να ελεγχθεί μόνο από μετόχους
 • Η Ετήσια κυβέρνητική αμοιβή είναι μόνο $ 100, όταν το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι $ 50.000 ή λιγότερο

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Καταστατικού της IBC

Ανταγωνιστικές τιμές για την εγγραφή και για τα ετήσια τέλη μίας Μπελίζ IBC

Η διαδικασία εγγραφής για τις υπεράκτιες εταιρείες στο Μπελίζ δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 3 ημέρες

Μια Μπελίζ υπεράκτια εταιρεία απαλλάσσεται από όλους τους φόρους

Το πρότυπο  μετοχικού κεφαλαίου για μια IBC είναι US $ 50.000

Τα ονόματα των μετόχων και των διευθυντών για τις υπεράκτιες εταιρείες στο Μπελίζ δεν γίνονται δημόσιας εγγραφή

Μονο ένας διευθυντής και ένας μέτοχος απαιτούνται για εγγραφή στο Μπελίζ

Για εγγραφή στο Μπελίζ, ο διευθυντης (ες) και ο μέτοχος (-οι) μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία

Ο διευθυντής και ο μέτοχος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός ή οποιοσδήποτε γραμματέας για τις εταιρείες στο Μπελίζ

Ο πρώτος διευθυντής της εταιρείας διορίζεται από την οργανωτική συνεδρίαση της εταιρείας Μπελίζ

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για κατάθεση λογαριασμών ή για ετήσιες εκθέσεις ελέγχων

Απαιτούντε εγγεγραμμένος πράκτορας και μια έδρα στο Μπελίζ

Ετήσια τέλη πρέπει να καταβάλλονται από τις 31 Ιούλη, αρχής γενομένης από το δεύτερο έτος της ιδρύσεώς και κάθε επόμενο έτος

Η Μπελίζ IBC δεν μπορεί να αντλήσει έσοδα από δραστηριότητες στην Μπελίζ

Οι διατάξεις του νόμου IBC στο Μπελίζ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξοικονόμηση κόστους, εξασφαλίζοντας ότι το κόστος της διατήρησης της IBC περιορίζεται στο ελάχιστο. Αυτό γίνεται ενεκα των επομένων λόγων:

Δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου.

Δεν υπάρχει απαίτηση για ελεγμένους λογαριασμούς.

Δεν απαιτούντε ετήσιες καταθέσεις.

Δεν υπάρχει απαιτήση για ένα τοπικό διευθυντή ή γραμματέα.

Δεν υπάρχει απαίτηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση. Διευθυντές μπορούν να συμμετέχουν σε μια συνάντηση οπουδήποτε στον κόσμο.

Περιορισμοί δραστηριοτήτων μίας IBC:

Επί του παρόντος, ένα IBC μπορεί να μην:

Ασκεί τις δραστηριότητές της με τους κατοίκους του Μπελίζ

Διατήρησης ακινήτου περιουσίας στην Μπελίζ

Εχετε επιχείρηση ως τράπεζα η ασφαλιστική/αντασφαλιστική εταιρεία

Εμπιστευτικότηα

Το μητρώο μετόχων που τηρείται από την εταιρεία μπορεί να επιθεωρηθει μόνο από εναν μέτοχο.

Δεν απαιτήται κατάθεση λογαριασμών ή ετήσιες δηλώσεις.

Δεν απαιτήται δημόσια κατάθεσης, εκτός Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό της Εταιρείας.

Ειδικά Χαρακτηριστικά

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ευελιξία ώστε να επιτραπεί στους επενδυτές μας να ανταποκρίνοντε στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν, η Μπελίζ προσθεσαι τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά στους νόμους της:

Μόνο ένας μέτοχος απαιτείται.

Μόνο ένα διευθυντής απαιτείται ο οποιος μπορεί να είναι μια εταιρεία.

Οι μετοχές μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα και μπορεί να ειναι ονομαστικές μετοχές, μετά ψήφου η χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ή χωρίς ονομαστική αξία.

Η IBC σας θα είναι σε θέση να αποκτά τις δικές της μετοχές και να εξαργυρώνει δικές της μετοχές.

Εντολοδοχίες και υπηρεσίες διαχείρισης

Αν χρειαστεί, μπορούμε επίσης να παρέχουμε συνεχή εντολοδοχίες και υπηρεσίες διαχείρισης για την υπεράκτιες εταιρείες ως δικαιούχος μιας διαχειριζόμενης εταιρείας, ο πελάτης διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο με τη σειρά του διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία. Τα κύρια πλεονεκτήματα διαχειρισόμενης εταιρείας είναι η εμπιστευτικότητα και οι φορολογικοί σχεδιασμοί. Περιουσιακά στοιχεία απο όλον τον κοσμο μπορεί να είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια της εταιρίας, με επωφελή ιδιοκτησία  των μετοχών της εταιρίας ως ιδιωτική υπόθεση, μέσω της χρήσης των  εμπιστευματοδόχους και εντολοδόχους διευθυντές.

Μόλις μια εταιρεία  έχει συσταθεί, είναι σημαντικό να διαχειριστεί σωστά, έτσι ώστε να διατηρήσει την εταιρική της ακεραιότητα. Μπορούμε να παρέχουμε μία λίστα υπηρεσιών διαχείρισης, όπως η παροχή διευθυντών, αξιωματουχων και εμπιστευματοδόχων μετόχων.

Επιλέξτε ένα Εγγεγραμμένο Γραφείο

Μια έδρα στήν Μπελίζ απαιτείται για την επιχείρησή σας και περιέχετε στες  τιμές μας για δημιουργία εταιρειών.

Χαρακτηριστικά Διεθνούς Εταιρείας Επιχειρήσεων στο Μπελίζ

 • Aπαλλάσσεται απο φόρους .
 •  Eμπιστευτική δομή, δεν υπάρχουν απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών στις αρχές.
 • Το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό τής εταιρείας είναι τα μόνα έγγραφα που θα δοθούν σε δημόσια εγγραφή.
 • Η Μπελίζ IBC επιτρέπεται να ανοίξει δικούς της υπεράκτιους  τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Δεν απαιτηται ετήσια δημόσια λίστα διευθυντών  ή  μετόχων.
 • Δεν απαιτήται Ετήσια Γενική Συνέλευση στο Μπελίζ. Οι διευθυντές μπορούν να πραγματοποιήσουν συνελευσεις σε οποιαδήποτε χώρες.
 • Όλες οι εταιρείες στο Μπελίζ πρέπει να ανανεωθεούν στη Γραμματεία την 2 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους της ίδρυσης.
 • Η πολιτική του μητρώου είναι ότι δεν θα παράσχει όλα τα έγγραφα για την εταιρεία, εκτός εάν τα τέλη ανανέωσης έχουν καταβληθεί πρώτα.

Μπελίζ - Έτοιμη Εταιρεία

Έχουμε επιλογή ετοίμων Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων που διατίθεντε στο Μπελίζ και μπορεί να αγοραστούν από εμάς και μεταφερθούν σε εσάς. Τη στιγμή που  μεταφερθούν, είναι έτοιμες αμέσως για εμπόριο.

Από την εγγραφή, όλες οι έτοιμες εταιρείες μας έχουν γεμίσει κάθε χρόνο λογαριασμούς αδρανείας, καθώς και Ετήσιoυς Απολογισμούς.

Τι είναι μια καθιερωμένη εταιρεία;

Εταιρείες, γνωστές και ως ράφι, ηλικίας ή καθιερωμένες, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί από εμάς πριν από λίγο καιρό και τέθηκαν στο ράφι. Ποτέ δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και έχουν καταθέσει αδρανείς λογαριασμούς για κάθε έτος μετά την σύσταση. Επιτρέπουν σε όσους ξεκινούν μια νέα επιχείρησή τους την ευκαιρία να δείξουν τη μακροβιότητα της επιχείρησης, καθώς η εταιρεία είναι παλαιότερη από ό, τι μια νέα ίδρυση.

Μια ηλικίας εταιρεία μπορεί να είναι χρήσιμη με πολλούς τρόπους. Ορισμένα βασικά οφέλη περιγράφονται παρακάτω.

 • Η εικόνα εταιρικών επιχειρήσεων και πιστώσεων που είναι διαθέσιμες μπορεί να ενισχυθεί με την ηλικία
 • Μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να υποβάλουν προσφορές για συμβάσεις με μια παλαιότερη εταιρεία
 • Η λήψη τραπεζικών δανείων είναι ευκολότερη όταν μπορείτε να δείτε οτι έχετε ιστορία. Οι περισσότεροι δανειστές απαιτούν συνήθως 2 και3 χρόνια ιστορίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εταιρική πιστωτική ιστορία

Καιρός που θα σωθεί με μία έτοιμη εταιρεία Μπελίζ

Επιλέγοντας μια έτοιμη εταιρεία μπορεί να σας σώσει μεταξύ 1 και 3 ημέρες σε σύγκριση με μια κανονική εγγραφή. Ωστόσο, πριν η εταιρεία  μπορεί να εμπορευθει, τελική προετιμασία μπορεί να διαρκέσει από μία έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Για το διορισμό των νέων Διευθυντών

Για να γίνετε ο διευθυντής της νέας εταιρείας σας, θα πρέπει να υπογράψετε ένα έγγραφο που διορίζει εσάς ως νέο διευθυντή και επιβεβαιώνει την παραίτηση μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα πληρεξούσιο που μπορούμε να εκδόσωμε για το σκοπό αυτό.

Οι διευθυντές της επιλογής σας στη συνέχεια θα διοριστούν για την εταιρεία σας και θα λάβετε όλα τα επισήμα έγγραφα που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικό εγγραφής, Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας και τα σχετικά Έντυπα.της εταιρείας

Μπελίζ Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £580
 • Επίσημη έδρα - £320
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
Μπελίζ Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • οφείλονται εώς 1η Ιανουαρίου
 • Επίσημη έδρα - £320
 • Ετήσια Κυβέρνητική Χρέωση US$150
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Μπελίζ Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα  - 3-5 ημέρες για να συσταθεί η Μπελίζ εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο 1 διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος/α για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας