Κάτω Χώρες - BV Ενσωμάτωσης Εταιρείας

Κάτω Χώρες - Βασικά Σημεία

Μεγάλες διεθνής εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Ολλανδία. Η ολλανδική νομοθεσία επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρώνουν φόρους μόνο για τα κέρδη που βγάζουν στην Ολλανδία. Τα κέρδη τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν φορολογούνται σχεδόν καθόλου. Στην Ολλανδία η φορολογία σε κέρδη από πνευματικά δικαιώματα είναι μηδενική.

Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 3 εβδομάδες για εγγραφή της εταιρείας σας

 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται για την BV εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι € 18,000
 • Μια επίσκεψη στις Κάτω Χώρες χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τον σχηματισμό
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Η Ολλανδική εταιρεία σας μπορεί να συσταθεί με μόνο ένα διευθυντή και ένας μέτοχο και δεν υπάρχουν περιορισμοί ιθαγένειας η κατοικίας. Υπάρχει απαίτηση μετοχικού κεφαλαίου € 18.000, ως εκ τούτου κάθε εταιρεία πρέπει να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Ολλανδία, για τον οποίο θα πρέπει να κάνετε μια προσωπική επίσκεψη.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να εντάξουμε ολλανδική εταιρεία σας ζητούμε:

 • Προτεινόμενο όνομα της εταιρείας σας
 • Πληροφορίες για τον διυθυντή και τους μετόχους
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες

Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρέχονται:

 1. Απόδειξη ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, φωτογραφική άδεια οδήγησης
 2. Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας.
 3. Έλεγχος ποινικού μητρώου, για τα πρώτα στελέχη
 4. Όλα τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιηθούν εαν μέτοχος είναι εταιρεία

Σύσταση μίας BV:

Η System Day θα προετοιμάσει το αρχείο εγγράφων της εταιρείας σας με το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα εκδώσει στη συνέχεια ένα «Πιστοποιητικό μη αντίρρησης ». Το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Η νεοσυσταθείσα BV πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εμπορίου με την απόδειξη κατατεθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Όνομα εταιρείας

Το όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Το αίτημα της ολλανδικής ή αγγλικής μετάφρασης μπορεί να κληθεί για να εξασφαλιστεί οτι το όνομά είναι αποδεκτό. Ορισμένες λέξεις απαγορεύονται όπως ονόματα που υποδηλώνουν αιγίδα κυβέρνησης ή χώρας. Το όνομα της εταιρείας σας δεν πρέπει να είναι παρόμοια ή ίδιο με ένα υπάρχον όνομα και δεν πρέπει να είναι άσεμνο ή προσβλητικό.

Μπορείτε να προβείτε σε δωρεάν έλεγχο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας namecheck.

Διευθυντές

 • Τι Συμβουλίο μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε.
 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός διευθυντής.
 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρία.

Μέτοχοι

 • Οι μέτοχοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιοδήποτε σημείο
 • Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται. Αυτό μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διευθυντή.
 • Επιτρέπονται εξ ονόματος μετόχοι. Η System Day μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
 • Ο μέτοχος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Η εταιρεία σας θα απαιτήσει μια έδρα στις Κάτω Χώρες, όπου τα έγγραφα της εταιρείας θα είναι νομικά διαθέσιμα.

Η System Day μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία αν επιθυμείτε. Παρακαλώ δείτε τη σελίδα μας για τα τέλη σχηματισμού.

Εξουσιοδοτημένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο

Το ελάχιστο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι € 90.000 εκ των οποίων το 20% € 18.000 πρέπει να εκδοθεί και πλήρως καταβληθεί. Το εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι το μέγιστο κεφάλαιο που μπορεί στη συνέχεια να εκδοθεί χωρίς να αλλάζει το καταστατικό της εταιρείας? Αυτό μπορεί να ανέρχεται κατ 'ανώτατο όριο πέντε φορές to εκδίδόμενο κεφάλαιο.

De Besloten vennootschap σε oprichting - BV i.o.

Πριν η εταιρεία συσταθεί, θα μπορεί να διεξάγει επιχειρήσεις και να συνάπτει συμβάσεις. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί ως ξεχωριστή νομική οντότητα. Ενώ στην ιδρυτική φάση, οι μέτοχοι εξακολουθούν να είναι προσωπικά υπεύθυνοι για όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται από την εταιρία τους:

Στα αρχικά στάδια, η εταιρεία εισέρχεται σε μια κατάσταση προετιμασίας σύστασης. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως το oprichting. Τυπικοί λόγοι είναι η επιθυμία να συνάπτει συμβάσεις, να νοικιάσει ένα γραφείο, και να έχει ενα τραπεζικό λογαριασμό. Η BV δεν θα καταστεί νομική οντότητα μέχρι την καταχώρησή της από συμβολαιογράφο.

Επίσημες Απαιτήσεις

 • Συμβολαιογραφικά έντυπα αιτήσεων.
 • Δήλωση καμίας αντίρρησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης - Μόνο ένας έλεγχος στο παρελθόν γίνεται για τους μετόχους της, καλύπτοντας προηγούμενες χρεοκοπίες και ποινικό μητρώο. Στην πλειονότητα, η απόκτηση αυτής της δήλωσης είναι απλά μια τυπική διαδικασία.
 • Για να εγγραφεί ως BV, μια εταιρεία πρέπει να έχει ελάχιστο κεφάλαιο των € 18.000
 • Τραπεζική δήλωση που επιβεβαιώνει ότι το κεφάλαιο καταβάλλεται - Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι € 18.000 το κεφάλαιο αυτό πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρείας, πριν από την ίδρυση. Στις Κάτω Χώρες, είναι δυνατό να ανοίξει ένας λογαριασμός, ενώ η BV είναι ακόμη στο στάδιο της σύστασής της. Μετά την παραλαβή των χρημάτων, η τράπεζα θα εκδώσει μια δήλωση η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των άρθρων του Καταστατικού.
 • Το καταστατικό προσδιορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η εταιρεία πρέπει να ιδρυθεί, συμπεριλαμβανομένου του όνόματος, την διεύθυνση της εταιρείας, τους στόχους, την αξία των μετοχών και λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων. Ο συμβολαιογράφος επισημοποιεί τα έγγραφα αυτά μετά από μια δήλωση της τράπεζας.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο συμβολαιογράφος εκτελεί την πράξη της ίδρυσης με την προηγούμενη έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία υποδεικνύεται από μια δήλωση περί μη ένστασης. Η πράξη περιλαμβάνει επίσης τα ποσά που έχουν εκδοθεί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τα ονόματα των μετόχων των ιδρυτών και διευθυντών. Η απόκτηση μίας δήλωσης περί μη-αντίρρησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης παίρνει περίπου 2 έως 3 ημέρες.

Αριθμός Μητρώου

Εισάγουμε την εταιρία στο εμπορικό μητρώο του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου για να αποκτήσει τον αριθμό εγγραφής σας. Η συμμετοχή στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο είναι υποχρεωτική.

 • Το αρχικό ετήσιο τέλος για μια μικρή επιχείρηση - λιγότερη από 50 εργαζόμενους είναι περίπου € 125
 • Μία μεσαίου μεγέθους επιχείρηση - 50-250 εργαζόμενους € 300

Φορολογικό Μητρώο

Εγγραφή σε τοπική φορολογική αρχή - θα πάρει την εφορία 4-6 εβδομάδες για την παροχή των φορολογικών αριθμών

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι

Το εκδοθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαίο της BV πρέπει να είναι τουλάχιστον € 18.000 και αυτό πρέπει να καταβληθεί σε ολλανδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας ή αλλού εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι γενικά πολύ πιο σοφό να ανοίχτεί ένας λογαριασμός στην Ολλανδία, επειδή οι ολλανδικές τράπεζες επιτρέπουν λογαριασμούς που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις στη διαδικασία σύστασης. Κατά τη στιγμή της σύστασής τους, ο συμβολαιογράφος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μια δήλωση από την τράπεζα που έχει λάβει τα κεφάλαια στο λογαριασμό της BV

Μετοχές

Η BV πρέπει να τηρεί μητρώο των μετόχων, το οποίο απαριθμεί τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των μετόχων, το ποσό των μετοχών που κατέχουν, καθώς και το ποσό καταβεβλημένου για κάθε μετοχή.

Το καταστατικό της BV πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμούς μεταβίβασης, όσον αφορά τη μεταβίβαση των μετοχών σε άλλους πλην των υφισταμένων μετόχων, των συζύγων τους και των στενών συγγενών.

Μετοχές σε BV μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο με πράξη της μεταβίβασης, που έχουν γίνει πριν από ένα Ολλανδό συμβολαιογράφο του αστικού δικαίου.

Ενας Μονος BV Μέτοχος

Σε περίπτωση που οι μετοχές της BV ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ένα άτομο ή μία εταιρική οντότητα, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει το Μητρώο Εμπορίου. Το εμπορικό μητρώο πρέπει να ενημερώνεται για το όνομα και την κατοικία του μετόχου εντός μιας εβδομάδας από οταν η εταιρεία έχει γνώση του μοναδικού μέτοχου.

Ιδρυσης μιας ολλανδική εταιρία περιορισμένης ευθύνης (BV)

Η BV (κλειστές ανώνυμες met beperkte aansprakelijkheid) είναι η νομική οντότητα με περιορισμένη ευθύνη που χρησιμοποιείται συχνότερα για τις επιχειρήσεις στην Ολλανδία. Η BV είναι η πιο κατάλληλη για ένα άτομο ή ένα μικρό αριθμό μετόχων, που επιθυμούν να λειτουργούν με περιορισμένη ευθύνη.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η BV μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίστοιχο του γερμανικού GmbH, της αμερικανικήσ LLC, ή της αγγλικης Ltd.