Γερμανία -  Ίδρυση Εταιρείας GmbH

Γερμανία - Βασικά Σημεία

Η ίδρυση εταιρείας στην Γερμανίαείναι σχετικώς εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι όμως ξεκάθαρες.

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ Γερμανών πολιτών και μη και δεν υπάρχει περιορισμός στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων.

Ποιός δικαιούται να ιδρύσει εταιρεία

Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η βασική διάκριση είναι μεταξύ πολιτών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη.

Πολίτες της Ευρωπαικής Ενωσης δικαιούνται να ιδρύσουν εταιρεία στην Γερμανία όπως και στα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Απαιτείται μόνον να έχουν καταχωρηθεί στο τοπικό μητρώο κατοίκων (Einwohnermeldeamt) και να διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια.

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 1 - 2 εβδομάδες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Διευθυντές - ένας διευθυντής πρέπει να ταξιδέψει στη Γερμανία για να ολοκληρώσει την σύσταση
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - 100% ξένοι μέτοχοι επιτρέπονται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου για μία GmbH είναι €25,000
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Η GmbH είναι η πιο κοινή μορφή ανώνυμης εταιρείας στη Γερμανία. Αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο είδος εταιρείας, όπως η ισπανική SL, γαλλική Sarl, ολλανδική BV, ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο Ltd

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την ίδρυση της εταιρείας σας στην Γερμανία ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Επωνυμία Εταιρείας
 • Διευθυντής / ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • μέτοχος/οι πλήρες όνομα και διεύθυνση

Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρέχονται:

 • Απόδειξη ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, φωτογραφική άδεια οδήγησης
 • Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας. Λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος ή αερίου ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή δήλωση τράπεζας που χρονολογείται μέσα στους τελευταίους 3 μήνες

Η ίδρυση μίας Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Εμείς εγγράφουμε την προτεινόμενη ονομασία της εταιρείας σε τοπικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εμπορίου

Έτοιμάζουμε το σχέδιο του καταστατικού και τη συμφωνία έναρξης, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται στο τοπικό Εμπορικό Μητρώο

Παρέχουμε βοήθεια με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου

Εμείς κοινοποιούμε στη συνέχεια το τοπικό εμπορικό μητρώο για την εγκατάσταση της επιχείρησης

Όνομα εταιρείας

Το όνομα μιας GmbH πρέπει να προέρχεται από το επίθετο ενός ή του συνόλου των μετόχων της. Εναλλακτικά, θα πρέπει να περιέχει ένα συστατικό από το οποίο το αντικείμενο ή η φύση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να συναχθεί, και είναι εύκολα κατανοητό. Το όνομα της εταιρείας μπορεί να περιέχει ένα μείγμα τόσο του επωνύμου του μετόχου (-ων) και την φύση της επιχείρησης. Εκτός από αυτό, κάποιος μπορεί να επιλέξει να προσθέσει μια φανταστική ονομασία. Περαιτέρω απαιτείται από το νόμο μια ένδειξη της εταιρικής μορφής, στην προκειμένη περίπτωση της γερμανικής ισοδύναμης με μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, «Gesellschaft mit beschränkter Haftung », ή «GmbH».

Το όνομα της εταιρείας ελέγχεται με το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Το προτεινόμενο GmbH ενδέχεται να απαιτήσει  επίσημη έγκριση. Χρειαζόμαστε τότε επιβεβαίωση από το γερμανικό Εμπορικό Μητρώο, το "Handelsregister". Υπάρχουν περισσότερα από 400 τοπικά μητρώα εμπορίου στη Γερμανία, καθώς και διάφορα Επιμελητήρια Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σε κανονικές περιπτώσεις, μία «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» ή με τη συντομογραφία GmbH πρέπει πάντοτε να προσαρτάται ο χαρακτηρισμός της εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει σχηματισθεί ως UG, η κατάληξη «Unternehmergesellschaft» πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρις ότου η εταιρεία γίνεται πλήρες GmbH.

Διευθυντές

 • Οι διευθυντές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιοδήποτε χώρα
 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός κάτοικος ως διευθυντής

Μέτοχοι

 • Οι μέτοχοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιοδήποτε χώρα
 • Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται. Αυτός μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διευθυντή
 • Δεν υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού των μετόχων
 • Επιτρέπονται Nominee μετόχοι. Η System Day μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (GmbH) πρέπει να είναι τουλάχιστον € 25.000.

Σε ένα συνηθισμένο GmbH, το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται στο ύψος των € 25.000 και θα διαιρείται σε μετοχές με ελάχιστη ονομαστική αξία € 100. Κεφαλαιακές συνεισφορές μπορούν να πραγματοποιούνται είτε με τη μορφή εγγραφής σε μετρητά, είτε με τη μορφή επενδύσεων σε είδος. Όταν εγγράφετε η εταιρεία, ο τραπεζικός σας λογαριασμός θα πρέπει να ανοίξει αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης ίδρυσης με τον συμβολαιογράφο, και το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό αυτό. Επίσης, αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού που δείχνει το ποσό του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την δημιουργία της εταιρείας πρέπει να κατατεθεί στο Δικαστήριο της καταχώρισης, μαζί με το καταστατικό της εταιρείας.

Εγγραφή Εταιρείας GmbH

Οι εταιρείες που προκύπτουν από την εγγραφή σε μετρητά και έχουν μέχρι τρεις μέτοχους ένας διευθύνων σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα προ-εγκεκριμένο κείμενο για το καταστατικό της εταιρειας. Οι εταιρείες που δημιουργούνται με αυτό τό προ-εγκεκριμένο καταστατικό πρέπει να συνεχίσουν να δουν συμβολαιογράφο? ωστόσο, βελτιωμένες διαδικασίες είναι σε θέση στο συμβολαιογραφικό γραφείο, τα εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και τα εμπορικά δικαστηρία για να εγκρίνουν τον σχηματισμό.

 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
 • Τα Αρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 • το όνομα της εταιρείας
 • καταστατική έδρα
 • αντικείμενο της επιχείρησης
 • ποσό του μετοχικού κεφαλαίου
 • ποσό που καταβάλλεται από κάθε δικαιούχο ως το μερίδιο κεφαλαίου.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα άρθρα μπορούν να συνταχθούν λογικά ελεύθερα. Αλλά καλό είναι να καλυπτούμε τους ακόλουθους τομείς στο μνημόνιο και άρθρα: η διάρκεια της εταιρείας, το διορισμό των διαχειριστών, την έκταση των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπου των διαχειριστών, πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, την κατανομή των ψήφων, μεταβιβάσεις μετοχών, κληρονομία μετοχών, παραγωγή ετήσιων λογαριασμών, κατανομή των κερδών, την εξαγορά μετοχών, το κόστος σχηματισμού, απαλλαγή από την απαγόρευση της σύναψης συμβάσεων των αξιοματούχων με τους εαυτούς τους.

Handelsregister - Καταχώρηση  στο Εμπορικό Μητρώο

Ένας συμβολαιογράφος θα έγγραψει το καταστατικό της εταιρείας, αλλά και θα εξακριβώσει την εφαρμογή για την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο. Κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί με το τοπικό γραφείο εμπορίου (Gewerbeamt) του δήμου στον οποίο η επιχείρηση βρίσκεται.

Το έντυπο της αίτησης μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του εταιρικού δικαίου για Ε.Π.Ε. (GmbH-Gesetz) διαβιβάζονται από τον συμβολαιογράφο στο Δικαστήριο εγγραφής.

Το υπεύθυνο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εμπορίου θα ζήτησει από το τοπικό δικαστήριο να υποβάλει δήλωση εμπειρογνωμόνων.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των απαιτήσεων καταχώρισης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα της αίτησης, το τοπικό δικαστήριο θα ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά, είτε άμεσα είτε μέσω συμβολαιογράφου. Ευκαιρία θα δοθεί για την αναθεώρηση της εφαρμογής. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος για την απόρριψη της αίτησης, η εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο θα ακολουθήσει.

Η εγγραφή της GmbH και των διευθύνοντων σύμβουλων στο εμπορικό μητρώο - Η GmbH αποκτά τα δικαιώματα νομικού προσώπου από το σημείο που έχουν καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο. Πριν από την καταχώριση, γίνεται διάκριση από το γερμανικό δίκαιο μεταξύ της περιόδου μετά την απόφαση εκ μέρους των μετόχων για να βρεθεί η εταιρεία μέχρι το συμβολαιογραφική τεκμηρίωση του καταστατικού, αφενός, και μεταξύ της μετέπειτα περιόδου μέχρι την επίσημη εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο, από την άλλη. Η εταιρεία  υπόκειται σε διαφορετικές νομικές απαιτήσεις για τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη των ήδη απασχολουμένων μετόχων.

Η GmbH υπόκεινται σε υποχρεωτική καταχώρηση, όπως είναι κάθε νεοσύστατη επιχείρηση. Ως εκ τούτου, η εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο πρέπει να ακολουθείται από εγγραφή στο γνώστό Γραφείο Δημόσιας Τάξης (Amt für öffentliche Ordnung), ή Γραφείο Δημάρχου (Bürgermeisteramt). Το έντυπο που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, παρέχεται μαζί με αντίγραφα που πρέπει να διαβιβάζονται στα άλλα υποχρεωτικά μέρη της καταχώρισης, για παράδειγμα, την Υπηρεσία Οικονομικών και την αμοιβαία ένωση αποζημιώσεων.

Καταχώριση της εμπορικής διαδικασίας,

Η διάρκεια της διαδικασίας ίδρυσης είναι αποφασισμένη, σε μεγάλο βαθμό, από τυχόν πρόσθετες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, και το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Διαφορετικά, μία περίοδος 6 εβδομάδων, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία ο συμβολαιογράφος αποστέλλει τα έγγραφα κυκλοφορίας για το τοπικό δικαστήριο, μπορεί να υπολογιστεί.

Γερμανία - Έτοιμη Εταιρεία

Αυτή είναι η προτιμώμενη μέθοδος για την απόκτηση μιας γερμανικής εταιρείας GmbH και η παραλαβή των εγγράφων διαρκεί 1-2 εβδομάδες. Μια έτοιμη εταιρεία θα είναι επωφελής, εάν μια εταιρεία απαιτείται επειγόντως, για παράδειγμα, αν ένας αριθμός καταχώρησης της εταιρείας, απαιτείται άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό συμβόλαιο.

Έχουμε γερμανικές GmbH έτοιμες εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί σωστά με τα αντίστοιχο εμπορικό μητρώο, και έχουν συσταθεί σε συμμόρφωση με το γερμανικό δίκαιο. Ο τραπεζικός λογαριασμός υπάρχει ήδη για την έτοιμη εταιρεία και μεταφέρεται στους νέους ιδιοκτήτες.

Μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί για επιχειρηματικές συναλλαγές

Μπορείτε να έχετε μία προ-εγγεγραμμένη GmbH (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) εντός 24 ωρών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φορολογικό όφελος της GmbH σας αμέσως

Μπορείτε να αποφήγεται το χρόνο που δαπανάται με τις τοπικές αρχές και γραφειοκρατία

Κάθε έτοιμη εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα της επιχείρησης και σε όλη τη Γερμανία.

Κατά τη στιγμή της πώλησης, η έτοίμη εταιρεία GmbH δεν έχει κανει επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι εντελώς απαλλαγμένη από υποχρεώσεις προς τρίτους.

Διαδικασία για την απόκτηση έτοιμης εταιρεία στην Γερμανία

Μπορεί να χρειαστεί να εξετάσετε το καταστατικό που έχει ήδη θεσπιστεί και να μας υποδείξετε τυχόν αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται

Θα πρέπει να αποφασίσετε το νέο όνομα της GmbH, ένα νέο εγγεγραμμένο γραφείο, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που θέλετε στο καταστατικό της εταιρείας, έτσι ώστε ένας συμβολαιογράφος μπορεί να προετοιμάσει τροποποίηση των έγγραφών της εταιρείας

Μια εταιρική συνάντηση πραγματοποιείται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, όπου ο παλιός διαχειριστής καταψηφίζεται και η νέα διεύθυνσης ψήφιζεται, οι μετοχές μεταβιβάζονται και γίνονται αλλαγές στο καταστατικό. Στη συνέχεια θα είσασθαι ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που είναι νομικά έτοιμη να αρχίσει τις δραστηριότητές της

Η νέα διοίκηση καταγράφει τις αλλαγές του καταστατικού στο Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας